Zuivelsymposium zoomt in op duurzaamheid

Hoe kan zuivel bijdragen aan een duurzame toekomst? Dat was de inzet van het symposium rond duurzaamheid in de Belgische zuivelsector, dat op 7 november werd gehouden in het Vlaams Parlement. Experten deelden hun visie over de rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon. VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, stelde tevens het daarbij horende ‘factbook’ voor, met getuigenissen van experten uit verschillende vakgebieden en meer toelichting en cijfers over de inspanningen van de sector.

Om steeds meer mensen volwaardig te voeden en tegelijk het milieu minder te belasten, moeten we meer aandacht hebben voor een meer duurzame voeding. Maar wat betekent dat precies? En wat is de rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon? “Op het zuivelsymposium delen verschillende sprekers, elk vanuit hun expertise, hun visie hieromtrent en gaan ze het debat aan”, laat organisator VLAM weten.

Minder vlees, zoetigheden en alcohol

Frans Kok, emeritus-hoogleraar Voeding en Gezondheid en voormalig hoofd van de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen Universiteit, spreekt over een hele uitdaging om over te schakelen op een meer duurzame én gezonde voeding. “Door ons voedingspatroon aan te passen, kunnen we wel degelijk 20 tot 30 procent minder broeikasgassen uitstoten tegen 2030 en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs halen”, stelt hij. “De meest effectieve aanpak is eerder bepaalde voedingscategorieën minderen of vervangen dan volledig te schrappen. Dat betekent dus bijvoorbeeld wat minder vlees, zoetigheden en alcohol consumeren. De actuele zuivelinname kan in het algemeen behouden blijven. Zuivel schrappen en vervangen door alternatieven lijkt weinig milieuwinst op te leveren.”

Factbook voorgesteld

Tijdens het symposium stelde VLAM het factbook ‘Naar een duurzame zuivelsector in Europa. De rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon’ voor. Naast interessante cijfers en onderzoeken omvat het factbook interviews met experten uit verschillende vakgebieden. “Het factbook en symposium maken deel uit van een Europese campagne die de inspanningen op het gebied van duurzaamheid van de zuivelsector onder de aandacht wil brengen”, aldus VLAM. “Naast België nemen ook Frankrijk, Nederland, Denemarken en Ierland deel aan deze internationale campagne met tal van activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken op boerderijen van de toekomst.”

Duurzaamheidsinitiatieven bij melkveehouders sterk toegenomen

Sinds 2014 monitort de zuivelsector de vooruitgang in de volledige keten – van de melkproductie op de hoeve over het transport tot de melkverwerking in de zuivelfabriek. “Zo bedraagt het gemiddeld aantal duurzaamheidsinitiatieven dat de Belgische melkveehouder vandaag neemt 15,4, in vergelijking tot het gemiddelde van 9,3 bij de nulmeting in 2014”, klinkt het.

Minder restafval bij de zuivelindustrie

Een ander opmerkelijk cijfer is dat de zuivelindustrie een vermindering van het restafval realiseerde met 45 procent per 1.000 liter melk in 10 jaar tijd. “Ook daalde de CO2-uitstoot per 1.000 liter melk met 37 procent”, weet Lilliane Driesen, woordvoerder van VLAM. Wel blijft het uiteindelijke effect daarvan beperkt op de totale uitstoot van de sector, want die daalde in diezelfde periode met twee procent. “Reden is de nieuwe stijging van de totale melkproductie sinds de afschaffing van de Europese melkquota en de stijging in productiviteit per dier.”

Geen opgelegde normen

Normen of verbeteringspercentages legt het duurzaamheidsmonitorrapport niet op. De sector neemt de initiatieven op vrijwillige basis. “Wel is het zo dat de melkveehouders en de verwerkers heel erg overtuigd zijn van het belang van die blijvende inspanningen op gebied van duurzaamheid”, zegt Lilliane Driesen. “Ze kunnen ook bekijken hoe ze het zelf doen tegenover collega-producenten, wat nog een extra motivatie oplevert. De beroepsorganisaties wakkeren die motivatie verder aan.”

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*