Zijn 55-plussers tevreden met hun baan? 3 van de 4 zeggen ja

Vertrouwen op jong talent in een bedrijf omdat werknemers boven de 55 te duur zijn: een vooroordeel dat iedereen waarschijnlijk wel kent. Dat deze profielen nog vaak gediscrimineerd worden, bleek ook uit een recente enquête van de UGent. 55-plussers worden helaas ook vaak onderschat .

55 plussers hebben een schat aan werk- en levenservaring in de teams in te brengen. Ze blijken ook stabiliteit aan de teams te kunnen geven en ze bezitten een diepe zakelijke kennis. Uit een onderzoek van recruiter Robert Half blijkt dat 76% van de 55-plussers tevreden is met hun baan. Dit is een goed teken, maar hoe denken zij over aspecten als flexibiliteit en transparantie op de werkplek?

Foto: 55 plussers bezitten een diepe kennis van de zakelijke markt

De enquête werpt een licht op het aantal werknemers dat van plan is in de nabije toekomst een nieuwe baan te zoeken. Terwijl 25 procent van de jongsten (jonger dan 34 jaar) en 15 procent van de 35-54-jarigen van plan is een nieuwe uitdaging te zoeken, is dat cijfer voor 55-plussers slechts 4 procent. Onder degenen die openstaan voor een nieuwe baan, overheersen voorzichtigheid en vrees en zij zijn terughoudender om opnieuw te solliciteren omdat zij het gevoel hebben minder kansen te hebben.

Flexibiliteit wordt minder gewaardeerd

In tegenstelling tot de algemene tendens op de Belgische arbeidsmarkt hechten werknemers boven de 55 minder belang aan bepaalde vormen van flexibiliteit. Vijfenzeventig procent van de Belgische werknemers van 55 jaar en ouder vindt thuiswerken niet belangrijk (-34: 55% en 35-54: 65%), en iets meer dan de helft (53%) staat onverschillig tegenover flexibele werktijden. Dit aspect is belangrijker voor de jongere generatie.Telewerken blijkt minder vaak voor te komen bij 55-plussers te zijn. Zes op de tien zeggen nooit thuis te werken.

“Het feit dat 55-plussers minder belang hechten aan deze specifieke vormen van flexibiliteit betekent niet dat zij geen flexibiliteit in andere vormen verwachten. De flexibiliteitsbehoeften van deze groep zijn vaak heel anders dan die van jonge afgestudeerden. Werkgevers moeten hier een evenwicht vinden om de verschillende profielen met hun specifieke behoeften en wensen tegemoet te komen”, zegt Jeroen Diels, Regional Managing Director bij Robert Half*.

In het laatste kwartaal van hun loopbaan worden veel 55-plussers zelfstandige of nemen ze tijdelijke banen via interim aan. De inhoud van het werk prevaleert boven de carrière als zodanig, en deze vormen van werk geven hen de mogelijkheid om actief te blijven, maar vooral om te werken zoals zij dat willen. Zeventig procent zegt dat ze niet zouden kunnen rondkomen als ze hun baan zouden verliezen, dus het financiële aspect speelt ook een belangrijke rol.

Wat is de relatie tussen werkgevers en werknemers boven de 55?

Uit dezelfde studie blijkt ook dat er nog steeds een vrij grote kloof bestaat tussen 55-plussers en hun werkgevers. In het algemeen zeggen Belgische werknemers voldoende transparantie te hebben, wat niet het geval is voor oudere werknemers. Werknemers boven de 55 vinden dat ze niet genoeg transparantie hebben over carrièremogelijkheden, strategie, toekomst, omzet en winst van het bedrijf.

“55-plussers zitten in een heel andere levensfase dan jongere werknemers, en dat leidt natuurlijk tot andere behoeften, niet alleen wat betreft flexibiliteit, maar ook wat betreft de informatie die ze krijgen. Daarom zijn ze meer geïnteresseerd in zaken als de strategie en de visie van het bedrijf,” legt Jeroen Diels uit.

Deze afstand is ook merkbaar bij salarisonderhandelingen. Voor bijna de helft (48%) van de 55-plussers zijn deze situaties ongemakkelijk en zij vinden dat zij een slechte indruk maken als zij een negatief antwoord krijgen.

“Het opnemen van 55-plussers opent de deur naar leeftijdsdiversiteit. Deze werknemers hebben een schat aan kennis en ervaring om door te geven aan de volgende generatie. Dankzij deze kruisbestuiving leren uw medewerkers van elkaar en ontstaan er verschillende perspectieven, wat alleen maar positief kan zijn”, besluit Diels.

  • Dit is een online enquête die het marktonderzoeksbureau iVOX in opdracht van Robert Half tussen 4 en 12 oktober 2022 heeft uitgevoerd bij 1.500 Belgische werknemers die representatief zijn qua taal, geslacht, leeftijd en opleiding. De maximale foutmarge onder 1.500 Belgen is 2,43%.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*