Willy Borsus en Waalse landbouw tegen Mercosur-deal!

Waals landbouwminister Willy Borsus (MR) tekent “totaal verzet” aan tegen het landbouwluik van het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie de voorbije zomer met Mercosur (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay) heeft gesloten. “Deze tekst ontwricht onze landbouw volledig”, verklaarde hij dinsdag in het Waalse parlement.

Het akkoord werd al in juni van dit jaar gesloten en bepaalt onder meer dat de vier Zuid-Amerikaanse landen jaarlijks tot 99.000 ton rundvlees, 100.000 ton kip en 180.000 ton suiker vrij van invoerrechten mogen uitvoeren naar Europa.

Het vooruitzicht ontlokt grote onrust bij de landbouwfederaties. Boerenbond vreest dat het akkoord druk zal zetten op onze boeren en op het Europese landbouwmodel. Ook de Europese landbouwkoepel waarschuwde al voor een dubbele standaard en “het vergroten van de kloof tussen wat vereist is voor Europese landbouwers en wat getolereerd wordt voor de producenten van Mercosur”. 

Tegen het totale akkoord

Ook Borsus ziet geen heil in het landbouwluik en dat zal hij ook duidelijk maken op de Belgische rondetafel over het akkoord dat de FOD Economie op 6 december organiseert. “Ik ga daar niet praten over kleine aanpassingen in de marge. Dit akkoord is in zijn huidige vorm ontwrichtend.

Rund- en suiker

Het destabiliseert met name de rund- en suikersector, die reeds met lage wereldmarktprijzen kampen”, zei hij. Eerder op de dag had ook het cdH een schot voor de boeg gelost. De oppositiepartij werkt aan een ontwerpresolutie waarin de Waalse regering wordt gevraagd om het federale niveau officieel te melden dat ze zich verzet tegen het vrijhandelsakkoord, tenzij de landbouwproducten uit het toepassingsgebied worden gehaald en het akkoord de klimaatdoelstellingen van Parijs respecteert.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*