Wijzigingen in de handelsnormen voorgesteld op EU-niveau voor groenten, fruit, honing, …

De Europese Commissie heeft wijzigingen voorgesteld in de handelsnormen voor bepaalde landbouwproducten, zoals een duidelijker etikettering van de oorsprong van gesneden groenten en fruit, honing, noten en gedroogde vruchten. De voorgestelde wijzigingen moeten het voor de consument gemakkelijker maken gezondere levensmiddelen te kiezen en voedselverspilling tegen te gaan.

De etikettering moet de consument transparantie bieden en de Europese productie bevorderen. Daarnaast zijn er voorstellen om voor vruchtensap de vermelding “zonder toegevoegde suikers” op het etiket toe te staan, het fruitgehalte in confituur te verhogen en het gebruik van de term “marmelade” voor alle confituren toe te staan, en nieuwe handelsnormen voor cider, perenwijn en peulvruchten vast te leggen. De voorstellen staan open voor feedback en zullen ter goedkeuring aan het Europees Parlement worden voorgelegd.

Herkomst

Duidelijkere, verplichte oorsprongsetikettering voor honing, gedroogd fruit, rijpe bananen, gesneden fruit en groenten, met inbegrip van verpakte salades. Het land of de landen van oorsprong in het geval van een mengelingen moeten op het etiket worden vermeld. Dit moet zorgen voor transparantie voor de consument. Het zou ook de Europese productie stimuleren.

Voedselverspilling

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op “lelijke groenten en fruit”. Dit zijn producten die er aan de buitenkant niet zo goed uitzien, maar toch goed genoeg zijn om te eten. De producten, die lokaal en rechtstreeks van de boer aan de consument worden verkocht, hoeven niet aan de voorgestelde wijzigingen te voldoen. Door ze vers te verkopen, heeft de consument meer mogelijkheden om groenten en fruit tegen lage prijzen te kopen. Bovendien is dit goed voor producenten die in de korte bevoorradingsketen opereren.

Vruchtensap

Het moet mogelijk zijn om aan vruchtensappen de vermelding “zonder toegevoegde suiker” toe te voegen. Dit zal ze onderscheiden van vruchtennectars. Vruchtensappen bevatten nooit toegevoegde suiker, maar veel consumenten weten dit niet. Vruchtensappen die opnieuw zijn samengesteld om minder suiker te bevatten, kunnen worden geëtiketteerd als “vruchtensap met verminderde suikers”. Eenvoudigheidshalve kunnen de termen “kokoswater” en “kokossap” samen worden gebruikt.


Confituur en marmelade

Het fruitgehalte van confituur en marmelade zal toenemen van 350 tot 450 gram per kilogram eindproduct, of 550 gram indien het product van betere kwaliteit is. Door de verhoging van het fruitgehalte krijgt de consument een product met minder vrije suiker en meer fruit dan nu het geval is. De term marmelade was vroeger voorbehouden aan confituur van citrusvruchten. Voortaan geldt hij voor alle confituren!


Cider en perencider

De Europese Commissie overweegt voor cider en perencider de minimumeisen waaraan deze producten moeten voldoen vast te leggen. Alle producenten moeten dan aan dezelfde voorwaarden voldoen. Er zijn drie opties voor een dergelijke norm, gaande van een definitie van een aantal facultatieve gereserveerde vermeldingen (ORT’s) op EU-niveau (optie I) tot een ambitieuzere norm waarbij cider en perencider voor ten minste 50% uit vruchtensap moeten bestaan (optie III).

De voorstellen zullen gedurende een maand beschikbaar zijn voor opmerkingen. Daarna zullen zij worden gewijzigd en aan het Europees Parlement worden toegezonden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*