Wetenschappers uit acht landen voltooien innovatief onderzoek naar duurzame melkveehouderij

De resultaten van een ambitieus vijfjarenonderzoek naar melkvee zullen de boeren nu in staat stellen het dierenwelzijn te verbeteren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van 16 partners uit het bedrijfsleven en de academische wereld uit zes EU-landen, de VS en China, waarbij het Royal Veterinary College (RVC) een integrale rol heeft gespeeld.

GplusE

Het project, Genotype plus Milieu (GplusE), onderzocht de effecten van verschillende genetische selectie- en managementinstrumenten op melkkoeien. RVC-onderzoekers onderzochten met name de onderliggende genetische factoren die koeien vatbaar maken voor ziekten zoals mastitis en onvruchtbaarheid. Het project heeft ook nieuwe instrumenten ontwikkeld zoals biomarkers in melk om de productie-efficiëntie, gezondheid, vruchtbaarheid en de ecologische voetafdruk van koeien aan te geven. Met name MIR-spectra in melk worden nu gebruikt om metabole onbalans te voorspellen en de genetica te evalueren op robuustheid.

Maximaliseren van melkvee en minimaliseren van ecologische voetafdruk

Het resultaat van dit onderzoek is een verbetering van ons vermogen om melkvee te monitoren en individuen te selecteren voor toekomstige fokkerij. Hierdoor kunnen melkveehouders kuddes met veerkrachtige en productieve dieren cultiveren en hun ecologische voetafdruk minimaliseren.

In de praktijk

Deze ontwikkelingen worden nu al in de praktijk toegepast bij GplusE-trainingscholen. Onderzoekers leren wetenschappers en boeren hoe ze de kennis kunnen toepassen in toekomstig onderzoek of hoe ze hun selectie en management van melkkoeien kunnen verbeteren. De presentaties die op deze scholen worden gegeven en alle publicaties van het project zijn beschikbaar op de website http://www.gpluse.eu.

Betere monitoring en selectiebeleid

Professor Claire Wathes, hoogleraar Diergeneeskundige Voortplanting bij het RVC, gaf commentaar op de resultaten van GplusE:
“Het is echt een productieve vijf jaar geweest. Boviene genomica gaat op dit moment zeer snel vooruit. Het samengestelde team van internationale wetenschappers heeft veel verschillende vaardigheden bij elkaar gebracht en we zijn in staat geweest om samen te werken aan het vergroten van ons inzicht in hoe we de gezondheid en het beheer van modern melkvee kunnen verbeteren door middel van een beter monitoring- en selectiebeleid.

“Deze aanpak heeft als bijkomend voordeel dat het dierenwelzijn wordt verbeterd en de ecologische voetafdruk van toekomstige melkveehouderijen wordt verkleind.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*