Wetenschappers in Duitsland pleiten voor vermindering van corona-maatregelen

Een groep gerenommeerde wetenschappers uit verschillende disciplines pleit voor een geleidelijke vermindering van de beperkingen die als gevolg van de coronapandemie zijn ingevoerd. Volgens de onderzoekers onder leiding van Ifo-president Clemens Fuest en Martin Lohse, voorzitter van de Society of German Natural Scientists and Physicians, moeten deze beperkingen gedifferentieerd en geleidelijk aan worden versoepeld, terwijl tussendoor de risico’s voortdurend worden afgewogen.

Voorrang moet worden gegeven aan beperkingen die hoge economische kosten veroorzaken of leiden tot ernstige sociale lasten en/of gezondheidsproblemen, volgens het voorstel dat vrijdag 3 maart door de 14 deskundigen van Duitse universiteiten en onderzoeksinstituten is gepubliceerd.

Weinig corona-gevallen

Regio’s met lage infectiecijfers en vrije capaciteiten in hun zieknhuizen zouden bijvoorbeeld het voortouw kunnen nemen. Ook sectoren met een laag infectierisico, zoals sterk geautomatiseerde fabrieken, en sectoren met minder kwetsbare mensen, zoals scholen en universiteiten, zouden moeten beginnen met het opheffen van de maatregelen.

In hun overwegingen gaan de onderzoekers ervan uit dat het niet realistisch is te verwachten dat een effectieve vaccinatie vóór 2021 op de markt zal zijn.


Het doel: natuurlijke immuniteit

“De huidige beperkingen zijn zinvol en beginnen hun eerste effecten te tonen,” zei Lohse. Naast de hoge economische en sociale kosten zouden ze echter ook ernstige medische gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor patiënten met andere ernstige ziekten. “Omdat we moeten verwachten dat de pandemie nog vele maanden in het nieuws zal blijven en dat uiteindelijk alleen ons eigen immuunsysteem erin zal slagen, ons te kunnen beschermen, hebben we een flexibele strategie nodig die is afgestemd op de mogelijke risico’s”, benadrukte Lohse.

In de nota van de onderzoekers staat dat een snelle verspreiding van de ziekteverwekker grotendeels moet worden voorkomen, “zodat tegelijkertijd de natuurlijke immuniteit in de bevolking langzaam toeneemt”.

Vermindering van de kosten voor de economie

“Gezondheid en een stabiele economie sluiten elkaar geenszins uit,” zei Ifo baas Fuest. Net zoals een positieve economische ontwikkeling niet mogelijk is met de ongecontroleerde verspreiding van het virus, kan de efficiëntie van ons gezondheidsstelsel niet worden gehandhaafd zonder een functionerende economie.

De kosten van het verlies aan toegevoegde waarde zouden tussen 4,3 en 7,5 procent van het BBP bedragen in een stilstand van een maand. Bij een verlenging zouden de kosten dus onevenredig stijgen.

Tests hebben prioriteit

Wetenschappers uit de domeinen van de interne geneeskunde, infectieonderzoek, farmacologie, epidemiologie, economie, constitutioneel recht, psychologie en ethiek schrijven dat het nu belangrijk is om grootschalige tests uit te voeren om meer betrouwbaar inzicht te krijgen in de verspreiding van de ziekteverwekker. Het veiligstellen van de productie van beschermende kleding, beschermingsmaskers, geneesmiddelen en toekomstige vaccins behoort ook tot de meest urgente maatregelen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*