Wereldwijde zuivelhandel neemt op middellange termijnnog toe

Tussen 2017 en 2022 groeide de zuivelhandel wereldwijd, maar met schommelingen. In 2022 daalde het handelsvolume naar 90,6 miljard kilo na een recordhoogte van 95 miljard kilo in 2021. De gemiddelde jaarlijkse groei was 1,1%, met een toename van 4,8 miljard kilo in totaal. Rabobank voorspelt dat de zuivelhandel op de middellange termijn zal blijven groeien.

Nieuw-Zeeland en de Europese Unie behouden een dominante positie in de zuivelhandel door ruime exportoverschotten. Gematigde groei in melkproductie in deze regio’s zal invloed hebben op de handel.

Groei en vraag naar zuivel in Azië

Azië, vooral Zuidoost-Azië en China, zullen naar verwachting een grotere vraag naar zuivel zien, ondanks de groei van lokale productie. Analisten voorspellen een toename van import tot 2030.

VS: ùeer export

In de Verenigde Staten zal de binnenlandse melkproductie groeien tot 2030, terwijl de consumptie van vloeibare melk onder druk blijft staan. Dit resulteert in meer melk beschikbaar voor verwerking en export van zuivelproducten.

Geo-politeke ontwikkelingen bepalen export Europa

Binnen de Europese Unie zullen beleidsontwikkelingen zoals Fit for 55 en Farm to Fork invloed hebben op melkaanvoer en het volume zuivelproducten voor de internationale markt. Dit gebeurt tegen de achtergrond van verhoogde geopolitieke risico’s en toenemend protectionisme in handelsbeleid.

Gedetailleerdere informatie is beschikbaar in de World Dairy Map 2023, samengesteld door Rabobank.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*