Welke uitdagingen staan de zuivelsector in Europa te wachten?

Klimaat, dierenwelzijn, concurrentie van plantaardige melkvervangers … en de dreiging van nieuwe vrijhandelsovereenkomsten zijn allemaal uitdagingen voor de zuivelsector. Dat werd besproken door de Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) op het zuivelcongres op 11 en 12 maart in Cherbourg.

In Frankrijk streeft de Staten Generaal van de voeding naar een verbintenis van de verwerkende sector, de industriëlen en de distributeurs, met de melkproducenten”, aldus Thierry Roquefeuil, voorzitter van de FNPL, op het nationale congres van de vakbond. Een billijke vergoeding voor de landbouwers stelt hen in staat hun eigen engagement ten aanzien van de consumenten te verzekeren, met name op het gebied van klimaat en dierenwelzijn. We zitten in een goede, heilzame aanpak, maar we moeten wél de middelen krijgen om te handelen. »


De argumenten voor klimaatmaatregelen

Volgens Alexander Anton, secretaris-generaal van de European Dairy Association (EDA), “is de ecologische voetafdruk van Europese melk ongeveer 1,3 kg CO2/liter melk in vergelijking met het wereldgemiddelde van 2,4. De Europese melk is een belangrijke bron van inkomsten. “Met zijn nieuwe benadering van sociale verantwoordelijkheid en de openstelling van de koolstofmarkt voor veehouders wil het Franse melkveebedrijf een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Deze middelen moeten in het kader van Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden benut. “De doelstellingen van het GLB zijn sinds het Verdrag van Rome niet veranderd: productiviteit, levensstandaard van de producenten, stabilisering van de markten, veiligstelling van de bevoorrading en betaalbare prijzen voor de consument, maar het milieu wordt steeds belangrijker, benadrukt Philippe Chotteau van het Institut de l’élevage (Idele). De recente validering door de Europese Commissie van betalingen voor milieudiensten (ODA’s), de herziening van de milieuvoorwaarden voor steun en de lancering van de Green deal – Green Pact – zijn allemaal stappen in deze richting. »

Dit groene akkoord bevestigt de ambitie van de Europese Unie om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.


Bescherming van de interne markt

Op commercieel vlak is Benoît Rouyer, econoom bij de zuivelinterprofessionele dienst (Cniel), van mening dat “de maatschappelijke context gunstig is voor BOB-, biologische of particuliere segmentatiebenaderingen” en dat dit “verder moet gaan dan het drinken van melk”. »

Hoewel het ontbijt achteruitgaat en het flexitarisme toeneemt, zijn de aanwezige deskundigen niet bang voor een sterke vermindering van de consumptie van zuivelproducten. “De zuivelfabriek is degene die in 2019 het meest in waarde is gestegen (+2,7%)”, voegt Benoît Rouyer eraan toe. Wat betreft de groeiende concurrentie van plantaardige melkvervangers, die bijdroeg tot het faillissement van de Amerikaanse industrie, “zullen we het marktaandeel van 10% nooit overschrijden”, zegt Alexander Anton. “We moeten waakzaam blijven met betrekking tot benaderingen zoals Nutriscore, die de neiging hebben om vervangende producten te promoten, zonder rekening te houden met de onderliggende sociale en economische impact”, merkt Thierry Roquefeuil op.

Op een bredere schaal zijn “Ceta en Mercosur eerder positief, zij het minder belangrijk, geweest voor Europese melk”, merkt Philippe Chotteau op. Aan de andere kant zijn de handelsovereenkomsten die met de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland ivoorbereid worden, gevaarlijker. “De impact van een harde Brexit hangt ook over de sector heen.

Bron: La France Agricole

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*