Welke steunmaatregelen zijn er mogelijks interessant voor uw bedrijf in deze energiecrisis?

Uit de Vlaamse overheidsmaatregelen en die op federaal vlak, keken we welke maatregelen voor de Vlaamse bedrijven nuttig kunnen zijn. Hierbij een overzicht.

Zelfstandigen die hun werk moeten opgeven wegens te hoge energiekosten kunnen een beroep doen op overbruggingsrechten. Aan dit recht zijn echter strikte voorwaarden verbonden. De eiser moet kunnen bewijzen dat de voortzetting van zijn zelfstandige activiteit niet langer rendabel is wegens de stijgende energieprijzen. De onderbreking of volledige stopzetting van een beroepsactiviteit moet ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen duren. 1.454,81 per maand voor een zelfstandige zonder personen ten laste en 1.817,94 per maand voor een zelfstandige met personen ten laste.

Uitgestelde betaling van socialezekerheidsbijdragen

De federale regering heeft besloten de ondernemingen uitstel van betaling van de socialezekerheidsbijdragen te verlenen. De bijdragen in kwestie betreffen het derde en vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Het uitstel krijgt de vorm van een betalingsregeling in termijnen. Zelfstandigen kunnen ook een uitstel van betaling van hun socialezekerheidsbijdragen krijgen. Alleen de bijdragen van het vierde kwartaal worden beïnvloed. Dit zal uiteindelijk worden uitgebreid,” aldus een persbericht van het kabinet van minister voor Zelfstandigen, Vrije beroepen en KMO’s, David Clarinval (MR).

Tijdelijk werkloosheid

Vanwege de hoge energierekeningen van bedrijven is er ook een regeling “tijdelijk werkloosheid”. Om ervoor in aanmerking te komen moeten ondernemers aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten de energiekosten ten minste 3% van de toegevoegde waarde uitmaken. Ten tweede moet de energierekening in 2022 verdubbelen ten opzichte van 2021. Tijdens de dagen van tijdelijke energiewerkloosheid ontvangt de werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van het gemiddelde brutoloon plus een toeslag van 6,10 euro per dag.

Moratorium

Ook het moratorium op faillissementen, dat al tijdens de coronacrisis gold, is terug in. Het geldt alleen voor bedrijven die door de houding van hun energieleveranciers met faillissement worden bedreigd.

Vlaamse energiesteun

De Vlaamse overheid steunt bedrijven die voor de crisis gezond waren en nu exploitatieverliezen lijden, vooral door de stijgende energieprijzen. Alle bedrijven die in 2021 minstens 7.500 euro aan energiekosten hadden, komen in aanmerking. De steun bedraagt 25% van de extra energiekosten, tot maximaal 80% van de exploitatieverliezen en maximaal 500.000 euro per kwartaal. Voor meer energie-intensieve ondernemingen is de steun hoger. Om deze steun te ontvangen mag de onderneming in het jaar van de steun echter geen dividend uitkeren en mag zij slechts in beperkte mate tijdelijk werkloosheid voeren.

Overbruggingskrediet

Het Vlaams overbruggingskrediet voor bedrijven wordt verlengd. Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap Vlaio zal vanaf februari 2022 het overbruggingskrediet verstrekken aan Vlaamse kmo’s die na de Covid- en de Oekraïne-crisis liquiditeit nodig hebben. Dit zijn goedkope leningen (1,5% rente) waarmee een klein bedrijf tot 200.000 euro kan lenen. Voor middelgrote ondernemingen is dat zelfs tot 400.000 euro.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*