Voedselprijzen beginnen te dalen, voedingsindustrie leverde flinke bijdrage!

De voedselinflatie is in juni verder gedaald tot 14,4%, na een piek van 17,0% in maart. Deze neerwaartse trend suggereert dat de voedselprijzen in supermarkten stabiliseren. Bijna 4 van de 10 voedingsmiddelen waren in juni goedkoper dan in mei, en bijna de helft van de producten in een winkelwagentje waren goedkoper dan in april. Factoren zoals de wereldwijde grondstofprijzen en weersomstandigheden hebben echter nog steeds een invloed op de voedselprijzen, waardoor het moeilijk te voorspellen is of de algemene supermarktprijzen verder zullen dalen.

De Nationale Bank van België (NBB) voerde een analyse uit van de “hebzuchtflatie” in het bedrijfsleven van het land, waarmee de mogelijkheid wordt bedoeld dat bedrijven hun prijzen verhogen tot boven de gerechtvaardigde kostenstijgingen als gevolg van de algemene inflatie. De NBB concludeerde dat er in België in 2022 geen sprake was van wijdverspreide greedflation. In de voedingsindustrie stegen de prijzen aanzienlijk, maar bedrijven absorbeerden een groot deel van de stijging van de productiekosten, wat resulteerde in lagere winstmarges.

We zien in de periode 2021-2022 dat de bijdrage van de marge aan de prijsstijging (weergegeven door de oranje balk) negatief was. Voedingsbedrijven hebben 30% van de stijging van de productiekosten gedragen door hun marges drastisch te verlagen. Ze deden dit om de stijgende productiekosten te compenseren, waardoor de prijzen niet verder stegen. De belangrijkste aanjagers van prijsstijgingen waren hogere inkoopkosten, gevolgd door loonstijgingen. In 2023, met de historische loonindexering in de voedingsindustrie, zal de situatie naar verwachting omkeren.

De landbouwsector absorbeerde ook een aanzienlijk deel van de kostenstijgingen om de prijzen in toom te houden. Supermarkten kenden minder uitgesproken prijsstijgingen in vergelijking met de voedingsindustrie, hoewel hun winstmarges ook daalden. De analyse van de NBB is in tegenspraak met berichten in de media die suggereerden dat hogere marges de oorzaak waren van de prijsstijgingen.

Het unieke systeem van automatische loonindexering in België beperkt de mogelijkheden van bedrijven om hun winstmarges op korte termijn aanzienlijk te verhogen.

De analyse van de NBB richtte zich specifiek op gegevens van 2022 en hield geen rekening met trends van voorgaande jaren.

Bron: Fevia, foto: Freepik

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*