Voedingsindustrie hoopt op flexibelere onderhandelingen met supermarkten en bijkomende overheidssteun

Voedselproducenten zien “eindelijk” enige ontspanning in de onderhandelingen met de grote supermarktketens in België. Dit is ook dringend nodig: energie- en arbeidskosten veroorzaken een nieuwe golf van kosten- en prijsstijgingen.

Voor 80% van de Belgische voedingsbedrijven is de rentabiliteit vandaag lager dan zes maanden geleden. Zeven van de tien vrezen dat deze daling zal aanhouden als gevolg van de hoge energiekosten en de komende indexering van de lonen. Ongeveer de helft van hen zal minder investeren en is ook van plan minder mensen in dienst te nemen. De explosie van de productiekosten doen ondernemingen wel meer inzetten op automatisering. Bovendien plannen ze minder aanwervingen. Dit blijkt uit een bevraging van Fevia

De industrie kijkt naar de overheid, maar ook naar haar belangrijkste handelspartners, de retailers. Het was voor de fabrikanten de afgelopen maanden inderdaad zeer moeilijk om de nodige prijsverhogingen door te drukken omdat de aankopers van levensmiddelen niet flexibel zijn. “We zien eindelijk een zekere toenadering en ontspanning in de onderhandelingen met de grote supermarktketens, maar het heeft te lang geduurd. Veel bedrijven lijden verliezen, en zonder de steun van onze partners in de toeleveringsketen en de overheid dreigen we de lokale verankering en de continuïteit van de hele voedselketen in gevaar te brengen”, aldus Bart Buysse, CEO van Fevia.

Overheidssteun

Toch blijft Fevia ervan overtuigd dat de sector veerkrachtig genoeg is om ook deze crisis te boven te komen. Zo geven driekwart van de bedrijven aan dat energiebesparing een zeer belangrijke drijfveer is voor investeringen. De sector vraagt wel dat beleidsmakers dan ook de noodzakelijke maatregelen nemen om de impact van de energieprijzen en de historisch hoge loonindexering op te vangen. 

Anthony Botelberge: “We appreciëren dat de overheid een pakket maatregelen nam om bedrijven zuurstof te geven, maar er is meer nodig om de competitiviteit van onze bedrijven op peil te kunnen houden. Het voorbije jaar bewees dat ook onze voedingsbedrijven bijkomende hefbomen nodig hebben om evenwichtige onderhandelingen en eerlijke marktrelaties binnen de keten te verzekeren.

“Misbruik”

Tegenover het Belgische persbureau Belga hekelde Bart Buysse dat supermarkten tijdens de onderhandelingen misbruik maken van hun positie en producten uit de schappen halen. Ook durven ze “zware boetes” opleggen voor te late leveringen. Buysse beweert ook dat de supermarkten voor sommige producten hogere prijzen aan de consument doorberekenden dan de industrie aan de detailhandel kon doorberekenen.

In de buurlanden heeft men meer begrip voor de fabrikant dan hier. Zo konden we de prijsstijgingen beter doorberekenen aan onze buitenlandse klanten”, vertelde Carole Dembour, economisch adviseur van Fevia, aan L’Echo. De producenten betalen een hoge prijs voor de felle prijsconcurrentie op de Belgische markt. Het feit dat hun producten in meer winkels worden verkocht, helpt ook niet.

Fevia roept retailers in de voedingssector daarom op zich flexibeler op te stellen aan de onderhandelingstafel. Immers, een tweede golf van voedselprijsstijgingen ligt in het verschiet omdat de voedingsindustrie de gestegen energiecontracten en arbeidskosten nog moeten doorrekenen.

Bron: Retaildetail & Fevia

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*