Voedingsbedrijven investeren in Wallonië, maar zoeken geschikte werknemers

Het aandeel van de voedingssector in de tewerkstelling en de investeringen in de totale verwerkende industrie blijft de afgelopen jaren stijgen. Maar Fevia Wallonie, de federatie van de Waalse voedingsindustrie, wijst in haar economisch jaarverslag naar de mogelijke risico’s die de toekomst brengt.

“Om de groei en de jobcreatie verder te zetten, moeten we voldoen aan de voorwaarden van een goede concurrentiepositie: het is daarom cruciaal om meer jonge en geschikte werknemers aan te trekken. Bovendien brengt de opeenstapeling van bijdragen en heffingen de groei van de sector in gevaar.” benadrukt Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonie.

In 2017 kenden de investeringen in de Waalse voedingsindustrie een toename van 382 naar 458 miljoen euro (+20,2%). Tijdens de periode van 2013-2017, steeg het aandeel van de voedingsindustrie in het totaal van de industriële investeringen van 16,5% naar 32,5%. De voedingsindustrie is dus een belangrijke speler geworden in de Waalse economie.

Meer investeringen betekenen dus ook meer jobs. In 2017 stelde de Waalse voedingsindustrie in totaal 22.038 mensen tewerk. Dat is een (geschatte) verhoging van 4,4% in vergelijking met 2016. Verder stelt de Waalse voedingsindustrie 34.159 indirecte werknemers tewerk, die in totaal 56.197 jobs linken aan de sector. Het aandeel van de Waalse voedingssector in de totale industriële werkgelegenheid bedraagt 17,6%.

De leeftijdspiramide en een tekort aan de juiste profielen bedreigen de groei

Toch staat het groeipotentieel van de voedingsindustrie onder druk. Allereerst baart de leeftijdspiramide van de werknemers actief in de Waalse voedingsindustrie zorgen. Terwijl het aandeel werknemers jonger dan vijftig jaar daalt, stijgt het aandeel 50-plussers. In 2005 was 17,1% van de werknemers in de Waalse voedingsindustrie ouder dan vijftig jaar. In 2017 steeg dit zelfs naar 29%.

Bovendien kent de Waalse voedingsindustrie moeilijkheden bij de aanwerving van nieuwe werknemers. Een groot aandeel 50-plussers actief in de sector gaan de komende jaren met pensioen. Het vergrijzingsprobleem in de voedingsindustrie wekt des te meer verontrusting op door het tekort aan specifieke functies. Vooral de technische profielen (zoals operatoren en lijnverantwoordelijken) zijn steeds moeilijker te vinden. Voor de toekomst van de Waalse voedingsindustrie is het dus cruciaal om gekwalificeerde jongeren aan te trekken.

Fevia Wallonie ondernam verschillende acties om de bekendheid van de sector als werkgever te verhogen. Met de Food At Work Days (een reeks bedrijfsbezoeken, jobbeurzen en infosessies) en de Food At Work Student Awards (innovatiewedstrijden voor leerlingen en studenten van het secundair en hoger onderwijs) proberen we jongeren warm te maken voor een carrière in de voedingsindustrie. De sector werkt ook met het onderwijs en opleidingscentrum IFAPME rond duaal leren, stages in voedingsbedrijven en opleidingen die voldoen aan de verwachtingen van de bedrijven. De samenwerking met Forem, de Waalse overheidsdienst voor werk en opleiding dient om de vraag naar werk en het aanbod van werk in de sector beter op elkaar af te stemmen. De sector steunt de laatste maatregelen van minister Jeholet en de Waalse regering om deze tekorten te bestrijden, die bovendien de genomen maatregelen van de voedingssector samen met het FOREM in bepaalde regio’s versterken.

De concurrentiepositie van de Waalse voedingsindustrie versterken

Verder staat de concurrentiepositie onder druk. Ondanks de tax-shift blijft de loonhandicap in 2018 op 16,4% steken. De meerkosten op energie nam sinds 2009 toe met 337% en de kilometerheffing treft de voedingssector in het hart. Acties van de voedingssector en de Waalse regering zijn daarom cruciaal. Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia voegt hier aan toe : “De federale regering heeft begrepen dat het invoeren van extra taksen geen goed idee is. De Belgische voedingsindustrie dankt de federale overheid om net als de Vlaamse regering over de competitiviteit te blijven waken. We vertrouwen erop dat de Waalse regering hier ook de juiste beslissing in neemt.”

“De situatie waarin de sector zich nu bevindt, verplicht ons om actie te ondernemen zodat we in overleg met de autoriteiten, de landbouw, de distributie en andere belanghebbende partijen, onze concurrentiepositie kunnen waarborgen.” besluit Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonie. “Wij zijn hier vandaag aanwezig op de landbouwbeurs van Libramont en delen een stand met Wagralim, AWEX en het initiatief D’Avenir met de gemeenschappelijke ambitie om een duurzame toekomst te verzekeren voor alle actoren van de voedingsketen ten voordele van samenwerking, innovatie, waarde creatie en export. Fevia Wallonie reikt de hand aan alle autoriteiten om samen de troeven van de voedingsindustrie te promoten: kwaliteit, diversiteit en innovatie.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*