Vlaamse regering wil positie voedingsindustrie ondersteunen door keten te versterken

Het volledig vrijgegeven Vlaams regeerakkoord geeft een inkijk op de visie van de toekomstige regering ten aanzien van de voedingsindustrie. De voedingsindustrie wordt bejubeld als één van de grootste industriële werkgevers.

Vlaamse land- en tuinbouwproducten behoren tot de wereldtop op vlak van kwaliteit en voedselveiligheid. “Het gevolg van vakmanschap, onderzoek en innovatie”, aldus de regering-Jambon, die de ambitie heeft om deze positie te versterken. Toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon had samen met de voorzitters van meerderheidspartijen CD&V en Open Vld maandag het nieuwe regeerakkoord toegelicht. Alleen de korte inleiding werd toen al publiek gemaakt. Daarin stond te lezen dat “bescherming van de open ruimte hand in hand gaat met een duurzame en innovatieve land- en tuinbouw als belangrijke schakel in de voedingssector en de Vlaamse industrie”.

Grootste werkgever

Op de publicatie van het 300 pagina’s dikke regeerakkoord was het wachten tot dinsdagmiddag. De hoofdstukken over klimaat en ruimte bevatten interessante passages over landbouw, maar het hoofdstuk ‘landbouw en visserij’ verdient zeker onze aandacht. Zoals gezegd begint dat met het in de verf zetten van de verdiensten van de Vlaamse voedingsindustrie. Het is Jambon en co namelijk opgevallen dat de sector jaarlijks ruim 1,5 miljard euro investeert en uitgegroeid is tot één van de grootste industriële werkgevers.

Correcte prijs voor iedere schakel

Een ‘Vlaamse voedseltop’ lijkt de voorbode te worden van het voedselbeleid waar voor de Vlaamse regering werk van wil maken. Dit is wat we er nu al over weten: “Gezond, duurzaam, voldoende en veilig voedsel aan een correcte prijs voor iedere schakel van de voedingsketen staat centraal binnen een voedselbeleid. Het is dan ook van belang dat het huidige landbouwbeleid bijdraagt aan een sterk voedselbeleid waarin de voedselketen integraal en circulair bekeken wordt.”

Lokale herkomst niet belangrijk

De toekomst van die keten ligt volgens de nieuwe regering in innovatie en diversiteit. “Land- en tuinbouwers zijn vaak prijsnemers en daardoor soms slachtoffer van een race-to-the-bottom: steeds meer produceren voor minder, waarbij het inkomen van de landbouwer het kind van de rekening is”, luidt de analyse. Vlaanderen wil land- en tuinbouwers benaderen als ondernemers “die een strategische rol voor onze economie en maatschappij vervullen”. Blijven inzetten op de kwaliteit van Vlaamse landbouwproducten strookt met die benadering, alsook de Europese en internationale concurrentiepositie bewaken. Van de eigen landbouwproductie doen terugplooien op de lokale markt is dus geen sprake in het nieuwe regeerakkoord. Dat las je wel in het Waalse regeerakkoord. Een verschil in aanpak dus, en dat strookt met de realiteit op het terrein want Vlaanderen heeft een aandeel van 85 procent in de Belgische export van agrovoedingsproducten.

No Gold Plating voor Vlaanderen wat dierenwelzijn of misschien toch?

Het principe van ‘no gold plating’ uit het vorige Vlaamse regeerakkoord staat opnieuw ingeschreven in het hoofdstuk landbouw. Bij het omzetten van Europese regelgeving wil Vlaanderen conform dat principe strengere regels dan nodig vermijden. Heel consequent oogt het regeerakkoord niet op dat vlak. Neem je er het hoofdstuk dierenwelzijn bij, dan staat daarin te lezen: “We zetten in op de uitfasering van het gebruik van kooisystemen voor kippen”. Europa verbood in 2012 klassieke kooien, de zogenaamde legbatterijen, maar is nochtans niet geneigd om met de verrijkte kooien om welzijnsredenen hetzelfde te doen.

Bron: Vilt/ eigen verslaggeving

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*