Vlaamse melk is van topkwaliteit

In 2019 voldeed de melk van meer dan 98 procent van de Vlaamse melkveebedrijven maandelijks aan de strengste kwaliteitsnormen. Dat concludeert het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) op basis van ruim 4,3 miljoen labo-analyses om de melkkwaliteit te bepalen. “Jarenlange intense controle op antibioticaresiduen in melk zorgt er bijvoorbeeld voor dat er vandaag nog maar in 0,02 procent van de melkleveringen residuen worden aangetoond”, stelt MCC.

In 2019 waren er nog 4.107 actieve melkveehouders in Vlaanderen. Zij leverden samen 2,8 miljard liter melk aan 17 zuivelfabrieken en 25 kleine zuivelverwerkers. Dat is een stijging van de melkproductie met 2,6 procent, terwijl het aantal melkveehouders verder is afgenomen. Bij al deze bedrijven werden in totaal 2,33 miljoen melkmonsters opgehaald. Daarvan werden er 602.545 gebruikt voor de kwaliteitsbepaling en 18.582 voor mastitisonderzoek.

Labo-analyses

Dat resulteerde onder meer in 4,35 miljoen labo-analyses om de melkkwaliteit te bepalen en 19.850 analyses voor het onderzoek naar mastitis. Daaruit blijkt volgens MCC dat Vlaamse melk een hoge bacteriologische kwaliteit bezit. Het gemiddeld kiemgetal is amper 9.600 per ml en het coligetal bedraagt gemiddeld 11,9 per milliliter. “Een steeds verbeterende uiergezondheid resulteert voor het eerst in een gemiddeld celgetal dat lager is dan 200.000 per ml. En ook de intense controle op antibioticaresiduen werpt zijn vruchten af. Slechts 0,02 procent van de 602.545 melkstalen bevatte antibioticaresiduen”, klinkt het.

Belangrijk voor verkoper en koper

Al deze analyses op melk creëren een grote en belangrijke flow van data die niet alleen door de melkveehouder wordt opgevolgd, maar ook door de kopers van melk. “Dat vraagt van MCC een grote flexibiliteit om de gevraagde analyses snel en accuraat uit te voeren en te rapporteren. Bij de opvolging van kwaliteitsproblemen krijgen we een steeds belangrijke rol toebedeeld. Het is een uitdaging om onze organisatie voldoende wendbaar te maken zodat ze snel kan reageren en inspelen op de toenemende behoeften van de melkveehouder”, zegt MCC-voorzitter François Achten.

Digitaal platform

Om die reden stapte MCC mee in het DjustConnect-deelplatform. “Via dat platform worden data geavanceerd gedeeld in de Vlaamse agrovoedingsketen en ontstaan er mogelijkheden om deze data te ontsluiten. Dit gebeurt steeds met respect voor de boer, want hij blijft eigenaar van de data”, stelt MCC.

Weidegang * is een belangrijk thema in de melkveehouderij. Om de toeslag voor weidegang te ontvangen, moet een landbouwer een audit laten uitvoeren op zijn bedrijf. “Rond het uitvoeren van die audits ontwikkelt zich momenteel een hele markt. MCC, die deze audits uitvoert, bekijkt welke rol het verder kan spelen in dit verhaal en met welke partners de audits eventueel kunnen uitgevoerd worden”, legt Achten uit. Volgens hem blijft het een uitdaging om in een snel innoverende omgeving kennis te verwerven van de nieuwe technieken die de sector ondersteunen om melk van een uiterst hoogstaande kwaliteit aan te voeren als grondstof voor een waaier aan zuivelproducten.

Meer informatie: MCC-jaarverslag 2019

Bron: VILT

  • Weidegang of ook wel beweiding is het begrip dat in Nederland gebruikt wordt voor het laten begrazen door koeien van graslanden in de melkveehouderij. Gras is het belangrijkste onderdeel van het menu van de koe. Koeien die geweid worden grazen het gras zelf[1], dit in tegenstelling tot het voeren van gras, kuilgras of hooi op sta

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*