Vijf voedseltafels ontvangen subsidies in aanloop naar Voedseltop Vlaanderen

Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Voeding, steunt vijf voedselrondetafels die in een een idee voor het voedsel van de toekomst uitwerken tot een rijp project. Het totale bedrag is ongeveer 250.000 euro. De geselecteerde projecten zullen tijdens de Vlaamse voeddseltop op 29 november 2022 hun project schetsen en een balans op maken. Ondertussen wordt er ook verder een Vlaamse voedselstrategie ontwikkeld.

De Go4Food-oproep in de zomer van 2021 was gericht tot voedselveranderaars met een veelbelovend idee voor het voedsel van de toekomst. Met 79 voorstellen was de Go4Food-oproep een groot succes. De ideeën met de grootste impact werden geselecteerd om verder uit te werken door middel van samenwerking via voedsel(ronde)tafels. Voedselveranderaars krijgen steun van een brede voedselcoalitie. Zij vergemakkelijken concrete acties, maken gebruik van hun netwerk van contacten en bieden relevante deskundigheid aan.


Dit zijn de vijf projecten die een subsidie zullen ontvangen:

  1. De Universiteit Gent wil de sector van korteketenproducenten samenbrengen op een platform voor op diensten gebaseerde verdienmodellen. In CSA-boerderijen (Community Supported Agriculture) kopen de consumenten geen groenten, maar toegang tot de boerderij. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage en krijgen in ruil daarvoor een deel van de oogst in de vorm van zelfpluk of paketten. Servicegerichte bedrijfsmodellen zijn bijzonder geschikt om de logistieke nadelen van korte ketens te verminderen en de voordelen ervan beter tot uiting te laten komen. Het project heeft tot doel alle producenten in de korte ketens toegang te verschaffen tot een platform voor het beheer van zelfoogstboerderijen.
  2. De Katholieke Universiteit van Vives Zuid brengt landbouwers, scholen en wetenschappers samen rond de veredeling en verwerking van nieuwe lokale variëteiten, zoals zoete aardappel en yacon te selecteren en te ontwikkelen. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag van de consument naar meer gewasdiversiteit, versheid en nabijheid. Andere innovatieve oca, mashua en gember staan op het verlanglijstje.
  3. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant introduceert het concept van oogstaandelen in de akkerbouw. Zelfplukbedrijven tonen aan dat geëngageerde consumenten bereid zijn het teeltrisico te delen met de landbouwer. Door het gemechaniseerde oogst- en sorteerproces dat aan een verwerker wordt uitbesteed, worden nieuwe gewassen zoals quinoa en linzen onvermijdelijk op een veel grotere schaal geteeld dan groenten op een CSA-boerderij. Dit staat vaak haaks op de wens van de landbouwer om op bescheiden schaal een nieuw gewas op zijn bedrijf te introduceren. In de periode tussen het zaaien en het oogsten kan al intekenen op een of meerdere oogstaandelen van 10 m², wat overeenkomt met 2 kg quinoa of linzen.
  4. Het Food Forest Institute  wil een voedselbosstrategie ontwikkelen voor heel Vlaanderen. Vlaanderen heeft meer bomen nodig om zich te beschermen tegen de klimaatverandering. Een voedselbos biedt kansen omdat het voldoende is om eenmalig bomen te planten die vervolgens tientallen jaren voedsel leveren in de vorm van noten of vruchten. Bomen dienen om warmte te reguleren, CO2 op te slaan, de bodem op te bouwen en een habitat voor biodiversiteit te bieden. Bovendien kunnen voedselbossen de burger dichter bij de voedselproductie brengen en als buffer fungeren tussen steden en landbouwgebieden. Voedselbossen kunnen het bestaande landbouwsysteem versterken.
  5. Brood(doos)nood! is een initiatief van Enchanté vzw om het probleem van lege brooddozen op te lossen. Een gezonde maaltijd is belangrijk om de dag door te komen. Dit geldt vooral voor kinderen en jongeren, omdat samen leren, spelen en zich concentreren onmogelijk is op een lege maag. Het project mobiliseert ouders, leerkrachten, familieleden en buren om een groot verschil te maken met een kleine gebaar – een traktatie of een gift. De schoolleiding gebruikt de bijdragen om de leerlingen te steunen die deze solidariteitsmaaltijd kunnen gebruiken.

Naast de vijf voedseltafels die momenteel startkapitaal ontvangen, zijn er nog vier andere in de running. Zij kijken naar duurzame oplossingen voor voedselreststromen, willen boeren en andere schakels in de keten samenbrengen rond innovatie en duurzaamheid, experimenteren met een winstmodel (voor boeren ) rond carbon farming, en betrekken schoolkinderen bij landbouw en tuinieren.

In 2022 zal een brede voedselcoalitie, bestaande uit vertegenwoordigers van de agrovoedingssector, onderzoek en beleid, een Vlaamse voedselstrategie voor de toekomst uitwerken met concrete doelstellingen en maatregelen. Er zijn vier strategische doelstellingen vastgesteld: een volledig veerkrachtige voedseleconomie, voedsel dat boeren en burgers verbindt, circulaire en duurzame bedrijven voor de toekomst, en gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*