Vier voorstellen die EU moet realiseren om groenten en fruisector te beschermen

FruitVegetablesEUROPE doet vier specifieke voorstellen aan de Europese Commissie om bij te dragen aan de duurzaamheid van de sector groenten en fruit en de gevolgen van de huidige sanitaire, sociale en economische crisis van COVID-19 tot een minimum te beperken.

In de brief geeft FruitVegetablesEUROPE aan dat de verstoringen van de EU-markt reëel zijn en dat er adequate maatregelen moeten worden genomen en uitgevoerd zolang de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte sociale en economische crisis niet voorbij is. Om bij te dragen aan de duurzaamheid van de sector en de gevolgen van de huidige sanitaire, sociale en economische crisis tot een minimum te beperken, heeft FruitvegetablesEUROPE daarom vier specifieke voorstellen gedaan aan de Europese Commissie:


“Het antwoord op deze wereldwijde sanitaire, sociale en economische crisis moet Europees zijn”.

Voorstellen van FruitVegetablesEUROPE

 1. 1. Tijdelijke buitengewone steunmaatregelen voor de producenten van groenten en fruit in de EU.
  FruitgroentenEUROPE stelt voor gebruik te maken van een tijdelijk mechanisme voor financiële steun van de Unie. De maatregelen moeten vergelijkbaar zijn met de maatregelen die zijn vastgesteld om het negatieve effect van het Russische verbod in 2014 te verzachten. Deze steunmaatregelen waren gunstig voor een adequaat prijsniveau op de EU-markt en waren ook van cruciaal belang om het marktevenwicht te herstellen en de ernstige verstoringen die tijdens het Russische verbod plaatsvonden, te corrigeren.
 2. 2. Wijziging van de verordeningen die van toepassing zijn op de telersverenigingen, met name de bepalingen voor de uitvoering van de operationele programma’s. Het maximumbedrag van de financiële steun van de Unie moet worden verhoogd tot 70 % van het bedrag van het actiefonds.
  De wijziging zal het mogelijk maken de goedgekeurde begrotingen te versterken, de aanpassingen flexibeler te maken en bepaalde kosten op te nemen die de telers niet zullen kunnen maken als gevolg van de uitzonderlijke situatie die door de COVID-19 is ontstaan.
 3. 3. Ervoor zorgen dat seizoenarbeiders zich kunnen verplaatsen naar hun werk in kritieke beroepen.
  FruitGroentenEUROPE is verheugd over de praktische richtsnoeren van de Commissie om het vrije verkeer van werknemers in kritieke beroepen te waarborgen. In die zin is FruitVegtablesEUROPE van mening dat het zeer belangrijk is om een gemeenschappelijk Europees detacheringscertificaat in te voeren, zodat de werknemer zich vrij kan bewegen tussen verschillende landen. Het opstellen van een Europees detacheringscertificaat, dat voor elke lidstaat identiek is, zal mogelijke verkeerde interpretaties door de verschillende lidstaten voorkomen.
 4. 4. Intensivering van de diplomatieke besprekingen om de Russische markt weer open te stellen voor de Europese groenten- en fruitproducenten.FruitVegetablesEUROPE is van mening dat de EU en Rusland nu meer dan ooit tot een akkoord moeten komen om de Russische markt weer open te stellen voor producten uit de EU.
  Juan Marín, Voorzitter, zei: “Sinds enkele weken beleven we moeilijke tijden vanwege de COVI-19-pandemie, die wereldwijd pijn veroorzaakt. Deze situatie doet ons inzien dat het nu meer dan ooit tijd is om te wijzen op de cruciale rol die de Europese agrovoedingssector speelt in de loop van de tijd”.
  Alba Ridao-Bouloumié, Secretaris-Gneraal, benadrukt: “Het is tijd dat de EU de diplomatieke besprekingen tussen de EU en Rusland intensiveert om de Russische markt te heropenen. Het antwoord op deze wereldwijde sanitaire, sociale en economische crisis moet Europees zijn. De EU moet zich er dus toe verbinden om voor de hele EU maatregelen voor te stellen die de EU-markten, -producenten en -consumenten geruststellen”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*