Vernieuwd Wetenschappelijk Comité van FAVV

Op 28 januari 2021 vond, in aanwezigheid van Minister D. Clarinval en gedelegeerd bestuurder van het FAVV Herman Diricks, de officiële installatie plaats van een vernieuwd Wetenschappelijk Comité bij het FAVV. Het 22-koppige comité van Belgische academici en onderzoekers zal de komende vier jaar adviezen geven over voedselveiligheid en over dierlijke en plantaardige gezondheid. Tijdens deze eerste zitting werden Dr. Lieve Herman en Dr. Philippe Delahaut verkozen als respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van het Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité dat ingesteld is bij het FAVV verschaft op onafhankelijke en transparante wijze wetenschappelijk advies over onderwerpen die in de lijn liggen van de bevoegdheden van het FAVV, meer bepaald over voedselveiligheid en over dierlijke en plantaardige (fytosanitaire) gezondheid.

Sedert 25 januari 2021 zijn 22 leden een mandaat aangegaan van 4 jaar in dit adviesorgaan. Zij werden benoemd bij koninklijk besluit van 10 december 2020. Minister Clarinval beklemtoonde in zijn toespraak het belang van het Wetenschappelijk Comité voor de ondersteuning van het beleid. Hij verwees hierbij onder andere naar de talrijke adviezen met betrekking tot de bestrijding van Afrikaanse Varkenspest bij everzwijnen. De Belgische varkensstapel bleef gespaard van dit virus, wat van cruciaal belang is voor onze varkenssector. Ook de adviezen over het zoönotisch risico van het SARS-coronavirus bij dieren ter ondersteuning van de bestrijding van de huidige Covid-19 pandemie bij de mens is een ander belangrijk voorbeeld.

Voorzitter en Ondervoorzitter

Dr. Philippe Delahaut

“Het is uniek in Europa dat een controle- en inspectieplan van een autoriteit als het FAVV kan worden voorgelegd aan een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. We kunnen daarenboven altijd rekenen op de snelle en efficiënte werking van het Wetenschappelijk Comité bij het beoordelen van de risico’s bij incidenten in de voedselketen.”, aldus Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder FAVV. Tijdens deze eerste zitting werden Dr. Lieve Herman en Dr. Philippe Delahaut verkozen als respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van het Wetenschappelijk Comité.Over het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV.

Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld bij het FAVV dat op vraag van de Minister, de Administrateur-generaal van het FAVV of op eigen initiatief wetenschappelijk advies verschaft met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen. Deze adviezen spelen een belangrijke rol in de besluitvormingsprocessen van het FAVV.

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*