Verduurzaming van Waalse voedselvoorziening

landschap wallonië

Op 16 juli 2020 heeft de Waalse regering een reeks maatregelen goedgekeurd om het Waalse voedselsysteem te verduurzamen. Als vertegenwoordiger van de belangrijkste spelers in het systeem zal Fevia Wallonië meewerken aan dit vrijwillige initiatief!

“Samen met de hele regering zijn we van plan om het Waalse systeem te dynamiseren door het beter in staat te stellen om de uitdagingen van het heden en de toekomst aan te gaan. Maar samenwerking, coherentie en efficiëntie blijven sleutelwoorden in deze collectieve aanpak.”


Het betrekken van alle spelers

Een jaar geleden, op de beurs van Libramont, pleitte Fevia Wallonië ervoor dat “de toekomstige Waalse beleidsmakers het gepaste kader en de gepaste instrumenten zouden ontwikkelen om de lokale sectoren te versterken, de samenwerking aan te moedigen, maar vooral de verschillende actoren, waaronder de voedingsindustrie, te betrekken bij de uitvoering van een plan voor een duurzaam voedselsysteem in Wallonië. Onlangs heeft Fevia Wallonië in een “carte blanche”, die met name samen met andere actoren van de keten is ondertekend, een concreet actieplan geëist dat door de hele regering wordt gesteund en dat gebaseerd is op het reeds ontwikkelde Waalse referentiekader.

Food Employment-Environment Alliance

Het is dan ook met tevredenheid dat wij vandaag de lancering van de Food Employment-Environment Alliance verwelkomen, gesteund door de ministers van Milieu, Economie/landbouw en Werkgelegenheid. Het referentiedocument “Naar een duurzaam voedselsysteem in Wallonië”, dat in 2018 samen met alle belanghebbenden werd ontwikkeld, zal als werkbasis dienen en daar zijn we verheugd over. Er is al veel werk verricht, dus we vinden het belangrijk om uit te gaan van deze gemeenschappelijke visie en de reeds geïdentificeerde actiehefbomen.


Geen verspreiding van middelen

De Waalse regering heeft besloten 3.000.000 euro vrij te maken om een twaalftal territoriale initiatieven voor voedselverplaatsing te ondersteunen. Fevia vindt dit uitstekend. Deze initiatieven bieden vaak grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en stellen de consument vooral in staat om weer aansluiting te vinden bij het voedsel en de producenten ervan. Maar Fevia Wallonië is ambitieuzer: het is het hele Waalse voedselsysteem dat we willen veranderen. We willen op geen enkele manier komen tot een dichotomisch (tweeledig) systeem, met enerzijds zogenaamde “duurzame” initiatieven en anderzijds de rest van het systeem dat als “niet-duurzaam” zou worden beschouwd. Maar wat zijn de middelen die vrijkomen om het hele systeem vooruit te helpen? Wat zijn de middelen om de samenwerking tussen de actoren te ondersteunen en te bevorderen? Welke middelen zijn er beschikbaar om de veelbelovende voedingssectoren in Wallonië te ondersteunen ten voordele van alle spelers in het systeem?

Inclusief?

Fevia Wallonië ziet er het traject niet duidelijk in. Fevia hoopt wél dat alle middelen inclusief zullen worden gebruikt, dus niet alleen om lokale initiatieven te ondersteunen. Net zoals in de benadering van de toekomst die met de ketenpartners werd ontwikkeld, willen we een inclusief systeem, waarin iedereen zijn plaats heeft, en een systeem dat openstaat voor Europa en de wereld, want Wallonië is geen eiland.


Consistentie aub!

Slechts één Employment-Environment Food Alliance? We stellen ons deze vraag omdat de Waalse regering op dezelfde dag een nieuwe strategie goedkeurt voor de invoering van de circulaire economie, een strategie waarin de voedingsindustrie en de voedselsystemen als een prioritaire waardeketen worden beschouwd. Fevia Wallonië is daar ook blij mee. De circulaire economie is een van de essentiële hefbomen om het Waalse voedselsysteem te laten evolueren naar meer duurzaamheid. Ook hier kan de Waalse regering rekenen op Fevia Wallonie. Maar Fevia Wallonië zal het spel alleen spelen als de coherentie tussen de Employment-Environment Alliance en de Circular Economy strategie gewaarborgd is. Wallonië kan het zich niet veroorloven om energie en menselijke en financiële middelen te versnipperen om een parallel beleid te voeren. De verschillende plannen moeten convergeren, elkaar ondersteunen, effectief en efficiënt zijn. Anders zal Wallonië over 10 jaar op alle fronten een achterstand hebben, ook al heeft het veel troeven in handen voor een succesvolle overgang naar een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem.

Lees het pleidooi voor een aanpak van een verduurzaming van de aalse voedselketen, ondertekend door Fevia Wallonië en een aantal partners in de keten en verschillende universiteitsprofessoren.

This post is also available in: nlNederlands frFrançais (Frans)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*