Veiligheid van suikers in de voeding: ontwerpadvies EFSA open voor openbare raadpleging

Het panel van voedingsdeskundigen van de EFSA heeft zijn voorlopige beoordeling over de veiligheid van suikers in de voeding afgerond na een uitgebreide wetenschappelijke evaluatie.

Valeriu Curtui, hoofd van de eenheid Voeding van de EFSA, zei hierover het volgende: “Dit was tot nu toe een enorm uitdagende taak, waarbij meer dan 30 000 publicaties zijn onderzocht. Onze deskundigen en medewerkers hebben een enorme inspanning geleverd om dit punt te bereiken en hebben daarbij steeds de hoogste normen op het gebied van wetenschappelijke nauwkeurigheid gehanteerd”.

De openbare raadpleging begint vandaag en duurt tot 30 september; op 21 september houdt de EFSA een openbare vergadering om het ontwerpadvies te bespreken.

Wetenschappelijk advies, geen beleidsaanbevelingen of voedingsrichtsnoeren

“De aanvullende wetenschappelijke inzichten en gegevens die we krijgen uit raadplegingen helpen onze wetenschappelijke beoordelingen te versterken, dus we verwelkomen en stimuleren ze,” zei Dr Curtui.

“Tegelijkertijd benadrukken we tegenover onze partners en belanghebbenden dat dit ontwerp uitsluitend wetenschappelijk bewijs beoordeelt en geen toekomstige beleidsaanbevelingen of richtsnoeren voor de volksgezondheid vormt. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de nationale volksgezondheidsautoriteiten en internationale instanties.”

Een verzoek van vijf Noordse landen

Vijf Europese landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) hebben de EFSA verzocht een beoordeling uit 2010 te actualiseren en recentere wetenschappelijke literatuur over verbanden tussen de inname van suikers en diverse ziekten, zoals obesitas, diabetes type II, hart- en vaatziekten, jicht en tandcariës, te bestuderen.

Linda Granlund, directeur van de afdeling Preventie en volksgezondheid van het Noorse directoraat Gezondheid, zei hierover het volgende: “Als een van de vijf landen die een verzoek hebben ingediend, verwelkomt het Noorse directoraat Volksgezondheid de openbare raadpleging van de EFSA over haar ontwerp van wetenschappelijk advies. Wij moedigen voedingsdeskundigen in Noorwegen en daarbuiten aan om commentaar te leveren op dit ontwerp om de wetenschappers van de EFSA te helpen bij de voltooiing van deze belangrijke herziening. Wij zullen de uitgebreide wetenschappelijke bevindingen gebruiken om onze nationale voedingsrichtsnoeren bij te werken zodra het advies is afgerond.”

Ontwerpconclusies

De landen die het verzoek hebben ingediend, hebben specifiek gevraagd of het mogelijk is een wetenschappelijk gefundeerde grenswaarde – een zogeheten “tolerable upper intake level” (UL) voor nutriënten – vast te stellen voor de totale hoeveelheid suikers in de voeding, waaronder consumptie geen gezondheidsproblemen zou veroorzaken. Na onderzoek van meer dan 30 000 publicaties kwamen onze wetenschappers tot de voorlopige conclusie dat het niet mogelijk is een dergelijke drempelwaarde vast te stellen. (zie verder: voor meer informatie)

Niettemin bevestigt het advies, met bijbehorende mate van zekerheid, diverse verbanden tussen de inname van verschillende categorieën suikers en het risico op het ontstaan van chronische stofwisselingsziekten en tandcariës. Deze informatie is bedoeld om de EU-lidstaten te helpen bij het vaststellen van doelstellingen voor bevolkingsgroepen en/of aanbevelingen voor individuen in hun land.

Het ontwerpadvies bevat een EU-breed opnamemodel voor de schatting van de suikerconsumptie via de voeding per land, en een gedetailleerder beeld van de belangrijkste categorieën levensmiddelen die bijdragen tot de inname van suikers in de voeding.

Om aan de openbare raadpleging deel te nemen, kunt u deze link volgen:

Openbare raadpleging over het ontwerp van wetenschappelijk advies over de toelaatbare bovengrens voor de inname van suikers in de voeding


Voor meer informatie:


EFSA licht toe: ontwerp van wetenschappelijk advies over het toelaatbare maximuminnameniveau voor suikers in de voeding


Infographic over ontwerpconclusies over suikerconsumptie en gezondheid

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*