Uitstoot broeikasgassen daalt met 12 procent

De uitstoot van broeikasgassen is in Vlaanderen tussen 2000 en 2016 gedaald met zo’n 12 procent. Met dank aan de elektriciteitscentrales, industrie en huishoudens. De uitstoot van het wegverkeer steeg daarentegen met 11 procent. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “In de totaalcijfers van VMM zie je rond 2011 wel een scherpe daling, maar daarna is de uitstoot van broeikasgassen weer stagnerend en zelfs stijgend”, zegt Laurien Spruyt van de Bond Beter Leefmilieu. Ook in de land- en tuinbouwsector blijft de uitstoot van methaan en stikstof over het algemeen stabiel tussen 2000 en 2016. “De maatregelen die de Vlaamse regering neemt, volstaan niet.”

Het nieuwste rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geeft de evolutie weer van alle broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Koolstofdioxide (CO2) is goed voor 86 procent van de emissie in 2016. Het aandeel van methaan (6%), distikstofoxide (4%) en gefluoreerde F-gassen (4%) is beperkter. De industrie (24%), het verkeer (21%), de energiesector (20%) en de verwarming van de huishoudens (14%) zijn verantwoordelijk voor de grootste emissies. De land- en tuinbouw is nog goed voor acht procent en de handel en diensten voor zeven procent.

In de energiesector daalde de CO2-uitstoot met 22 procent tussen 2000 en 2016. De emissies van de elektriciteitscentrales daalden zelfs met 28 procent of 4,6 miljoen ton CO2. Dat heeft te maken met de ingebruikname van nieuwe stoom- en gascentrales en warmtekrachteenheden. Ook de sluiting van de laatste kolencentrale in Langerlo (Genk) in 2016 zorgde voor een sterke daling. Bij de huishoudens was er een daling van tien procent, maar in het wegverkeer steeg de CO2-uitstoot met 11 procent. Ook in de sector handel en diensten stijgt de CO2-uitstoot (+21%), vooral door de stijging van de afvalverbranding. De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor twee procent van de totale CO2-uitstoot, tussen 2000 en 2016 steeg de uitstoot van CO2 licht (+2,5%).

Zoomen we specifiek in op de land- en tuinbouwsector, dan zien we dat de sector in 2016 vooral verantwoordelijk is voor de uitstoot van methaangassen (73%) en distikstofoxiden/lachgas (56%). Tussen 2000 en 2016 bleef de uitstoot van methaangas stabiel, 151 kton per jaar. De laagste waarde werd opgemeten in 2004 (135 kton), daarna steeg de uitstoot van methaan opnieuw tot het niveau van 2012. De stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan het stijgend dierenaantal. Ook de stijgende melkproductie per melkkoe heeft een niet verwaarloosbare invloed op de methaanemissie. Op het vlak van stikstofemissie doet de land- en tuinbouw het beter: ten opzichte van 2000 zijn de stikstofemissies gereduceerd met 22 procent.

Volgens het Europees klimaatbeleid moet Vlaanderen tegen 2020 de CO2-uitstoot met 15,7 procent verminderen. De uitstoot van grote bedrijven en energiecentrales die valt onder het Europees systeem voor verhandelbare emissierechten, wordt in dit beleid niet meegerekend. Het gaat alleen om het aandeel waar de Vlaamse overheid vat op heeft, zoals verwarming van gebouwen, verkeer en landbouw.

Volgens de laatste prognose haalt Vlaanderen in 2020 maar een daling van vijf procent, maar minister van Omgeving Joke Schauvliege houdt vol dat we op koers zitten: “Er is recent nog 114 miljoen euro vrijgemaakt voor concrete projecten die de uitstoot nog doen dalen. Voor de periode 2021-2030 is trouwens een klimaatplan goedgekeurd dat mikt op 35 procent reductie.”

De Bond Beter Leefmilieu is minder optimistisch. “In de totaalcijfers van VMM zie je rond 2011 wel een scherpe daling, maar daarna is de uitstoot van broeikasgassen weer stagnerend en zelfs stijgend. Zorgwekkend”, zegt Laurien Spruyt van BBL. “We zullen serieus moeten bijsturen om de CO2-uitstoot van verkeer, gebouwen en landbouw te verminderen. De maatregelen die de Vlaamse regering neemt, volstaan niet.”

Raadpleeg het volledige rapport hier.

Bron :VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*