Treksprinkhaan door Europese Commissie erkend als humaan voedingsmiddel

De Europese Commissie heeft de consumptie van de treksprinkhaan goedgekeurd. Het is het tweede insect dat in de EU voor consumptie is toegelaten, na de gedroogde gele meelworm. Het gaat om hele, bevroren, gedroogde of in poedervorm omgezette sprinkhanen.

De aanvraag is ingediend door de Nederlandse onderneming Fair Insects BV, die deel uitmaakt van de insectenproducent Protix. De toelating van treksprinkhaan voor menselijke consumptie volgt op een wetenschappelijke beoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Die heeft verklaar dat het insect veilig is voor consumptie.

Novel Food

Eerder dit jaar had de EFSA de gele meelworm en de huiskrekel al als veilig voor consumptie verklaard. De gele meelworm was het eerste insect dat door de Europese Commissie werd erkend, terwijl de huiskrekel nog steeds op erkenning wacht. Men denkt dat die erkenning begin 2022 zal volgen. Negen andere insecten worden momenteel door de EFSA beoordeeld.

Insecten vallen onder de zogeheten Novel Food-verordening, die sinds 1 januari 2018 van kracht is. Zij is van toepassing op levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de Europese Unie niet op grote schaal werden geconsumeerd. Wie dit levensmiddel op de Europese markt wil brengen, moet een voedselveiligheidsdossier opstellen en bij de EFSA indienen. In geval van een positief advies kan de Europese Commissie besluiten het product toe te laten.

Zal de markt groeien?

Hoewel slechts twee insecten deze vergunning voor menselijke consumptie hebben gekregen, worden andere insecten in de EU nog steeds als levensmiddel verkocht. Aangezien insecten al vóór 2018 voor menselijke consumptie op de markt waren, heeft de EU besloten een gedoogbeleid te voeren als de goedkeuringsprocedure voor insecten vóór 1 januari 2019 wordt opgestart.

Insecten vormen een kleine nichemarkt in de EU. Ze worden als duurzaam beschouwd omdat ze een hoge voedselconversie hebben, afvalstromen kunnen verbruiken en minder broeikasgassen uitstoten. Ze zijn ook zeer rijk aan eiwitten. Daarom worden insecten in de strategie “Farm-to-fork” aangemerkt als een alternatieve eiwitbron die kan bijdragen tot de verschuiving naar een duurzamer voedselsysteem. De groei van de markt hangt echter af van de bereidheid van de consument om insecten te eten.

Onherkenbaarheid

Uit een recente studie van HOGENT is gebleken dat 34% van de Vlamingen ten minste één keer in hun leven insecten hebben gegeten. Meer dan driekwart van de respondenten verklaarde ook dat zij open staan voor het eten ervan. Deze openheid is vooral te danken aan de nieuwsgierigheid en het voedzame en duurzame karakter van insecten. Met name wanneer insecten niet herkenbaar in een levensmiddel zijn verwerkt, kan dit de drempel aanzienlijk verlagen.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*