Toponderzoeker ILVO krijgt mandaat bij OESO

OESO benoemt Lieve Herman, één van de afdelingshoofden binnen ILVO, tot lid van het  Wetenschappelijk Adviesorgaan (SAB) van het Coöperatief Onderzoeksprogramma (CRP) rond biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen. Een primeur voor Vlaanderen, want Herman is de eerste Vlaamse wetenschapper die een dergelijke benoeming in de wacht sleept.

Het CRP brengt wetenschap en beleid op hoog niveau bijeen in de domeinen landbouw, visserij, bossen en voeding. “Het programma stimuleert internationale samenwerkingen en wereldwijde data-uitwisseling”, zegt Lieve Herman. “Het geeft richting aan het beleid op wereldniveau rond globale vraagstukken zoals klimaatverandering en voedselzekerheid.”    

De OESO-werking in de domeinen economie of onderwijs zijn wellicht bekender dan de inspanningen op vlak van voedingsbeleid, landbouw of milieu

Nodige aanpassingen bevorden via CRP

OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, verenigt 36 landen van over de hele wereld, die samen 80 procent van de wereldeconomie vertegenwoordigen. De OESO-werking in de domeinen  economie of onderwijs zijn wellicht bekender dan de inspanningen op vlak van voedingsbeleid, landbouw of milieu. De organisatie streeft ernaar dat industrieën en ook de landbouwsectoren zich tijdig en professioneel aanpassen aan de globale uitdagingen van de 21ste eeuw, inclusief de groeiende wereldbevolking. Eén van de manieren om dat aan te pakken is het CRP.  

CRP

Dat coöperatief onderzoeksprogramma rond ‘biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen’ bestaat al bijna 40 jaar. Op twee manieren bevordert het CRP de beoogde internationale samenwerking. Ten eerste via internationale fellowships met korte onderzoeksprojecten: individuele wetenschappers krijgen voor dergelijke uitwisselingen een financiering om een bescheiden onderzoeksproject uit te voeren in een andere onderzoeksinstelling, in één van de andere OESO-landen. De fellowships leiden in driekwart van de gevallen tot blijvende samenwerkingen tussen de betrokken kenniscentra. En ten tweede via internationale congressen en workshops: één OESO-land organiseert en financiert, de agenda is zeer internationaal en er zijn zowel wetenschappelijke als politieke sprekers en genodigden.  

Mandaat aangaande Transformational Technologies and Innovation

De 6 internationale topwetenschappers die samen het wetenschappelijk adviesorgaan (SAB) vormen, geven advies aan het CRP over de te financieren fellowships en congressen, en volgen de geselecteerde projecten daarna ook verder op. Dr. Lieve Herman, die op ILVO de eenheid Technologie en Voeding bestuurt, zal samen met de Spaanse SAB voorzitter instaan voor het thema Transformational Technologies and Innovation. Het betreft een mandaat dat slechts een klein deel van de werktijd zal innemen.  

Expertise op wereldniveau

ILVO is opgetogen over de benoeming van Lieve Herman. “Dit is een mooie bekroning voor een ILVO-wetenschapper in hart en nieren”, zegt Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO. “OESO toont hiermee appreciatie voor de hoogstaande expertise op wereldniveau van Lieve Herman, maar ook waardering voor het gehele Vlaamse onderzoekslandschap.”

Bron: VILT

Beeld: ILVO

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*