Symposium SciCom verdiept zich in de voedselveiligheid en -zekerheid van plantaardige producten

Net voor het nieuwe jaar begon, kwamen verschillende belanghebbenden van de primaire voedselproductie, de agrovoedingsindustrie, de distributiesector, consumentenverenigingen en overheidsinstanties – waaronder het FAVV, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en zelfs leden van de Europese Commissie – samen op het jaarlijkse SciCom-symposium.

Uitdagingen

“Het doel van dit symposium is om de uitdagingen aan te gaan die een impact hebben op planten en plantaardige producten,” verklaarde SciCom. Beleidsveranderingen op Europees niveau met de Green Deal en de Farm to Fork strategie werden belicht, samen met de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Er wordt verwacht dat klimaatverandering zal leiden tot een toename van plantenziekten en plagen. Verhoogde CO2-niveaus, temperatuurveranderingen, droogte en intensievere regenval, in combinatie met een winterperiode die de overleving van talloze insecten bevordert, zullen waarschijnlijk extra stress veroorzaken bij planten, waardoor hun gezondheid in gevaar komt.

Verder werd de noodzaak van zelfvoorziening op het gebied van voedsel besproken. Deze noodzaak werd benadrukt door recente crises, maar blijft een uitdaging voor België zonder een echt geïntegreerd beleid op Europees niveau, zoals bleek tijdens het symposium. “Bovendien is de toekomst van de planten in Vlaanderen sterk afhankelijk van het economische verhaal en de toekomst van de dierlijke productie, aangezien de huidige investeringen en infrastructuur nauw verbonden zijn met de dierlijke landbouw,” merkte landbouweconoom Erik Mathijs (KU Leuven) op tijdens het symposium. “Sinds de 19e eeuw heeft Vlaanderen zich gespecialiseerd in veeteelt, later in voedselverwerking. De toekomst van de Vlaamse planten hangt ook af van de ontwikkeling van infrastructuur en kennis voor de plantaardige economie.”

Tot slot kwam ook de volatiliteit van voedselprijzen aan bod. Deze volatiliteit beïnvloedt zowel producenten als consumenten, maar het blijft een uitdaging om deze volatiliteit te voorspellen in een geglobaliseerde wereld. Er werd ook rekening gehouden met verschillende opkomende risico’s die van invloed zijn op de productie van planten, zoals giftige planten en de dreiging van biodiversiteitsverlies. “Historisch gezien heeft de landbouw een positieve invloed gehad op verschillende componenten van de biodiversiteit,” zei professor Arnaud Monty van de ULiège tijdens het symposium. “Momenteel hebben we echter te maken met een drastische afname van de biodiversiteit, waarvan de conventionele moderne landbouw een van de belangrijkste oorzaken is. Toch zijn er verschillende oplossingen om synergieën te ontwikkelen tussen landbouw en biodiversiteit. Denk aan beter bodembeheer, het verminderen van kunstmest, het herstellen van habitatdiversiteit, het ontwikkelen van milieuvriendelijkere praktijken, enzovoort.”

Mogelijke aanpassingen

Na de schijnwerpers op deze uitdagingen werden verschillende mogelijke aanpassingen voor de voedselketen en het publiek gepresenteerd. Alternatieven voor gewasbescherming werden besproken aan de hand van neonicotinoïden, een presentatie over precisielandbouw verduidelijkte het gebruik van drones en satellietbeeldverwerking, en deelnemers werden geïntroduceerd in de wereld van de stadslandbouw door professor Charlotte Prové (UGent). “Stedelijke landbouwprojecten dienen veel verschillende doelen,” concludeerde Prové. “Ze betrekken tal van mensen en organisaties bij zowel het nadenken over als het uitvoeren van lokale en duurzame voedselsystemen.”

De presentaties van het symposium kunnen bekeken worden op de website van het FAVV.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*