Strengere regels voor reclame voor alcoholische dranken

Minister Maggie De Block van Volksgezondheid kondigt drie concrete maatregelen aan ter voorbereiding van de invoering van strengere regels voor reclame voor alcoholische dranken.

De Reclameraad, de Vinum Et Spiritus-federatie en de Federatie van Belgische Brouwers enerzijds en de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, anderzijds, hebben een akkoord bereikt om strengere regels voor reclame voor alcoholische dranken in te voeren, kondigde de minister zaterdag aan.

Het doel is om consumenten nog beter te informeren over verantwoord alcoholgebruik.

Drie concrete maatregelen

Binnen de Jury voor reclame-ethiek (GEP) worden drie concrete maatregelen voorbereid, benadrukte mevrouw De Block (Open Vld) in een verklaring.

Ten eerste zal de FOD Volksgezondheid worden geraadpleegd bij de behandeling van klachten over alcoholreclame. Op deze manier zal meer rekening worden gehouden met het aspect “gezondheid”.

Daarna zullen de leden van de Federatie van Belgische Brouwers en de Belgische Federatie van de Sector Wijn en Gedistilleerde dranken Vinum et Spiritus een voorafgaand advies moeten vragen aan het EIP voor nationale radio-/televisiereclamecampagnes en voor bioscoopreclame.

Tot slot kan het GEP bij herhaalde inbreuken op de reclameregels boetes tot 10.000 euro opleggen.

2 september

Volgens mevrouw De Block zullen deze nieuwe regels op 2 september van kracht worden.

Zij zullen worden opgenomen in de overeenkomst inzake de reclame en marketing van alcoholische dranken, die in 2005 is gesloten en in 2013 voor het eerst is bijgewerkt. Het GEP (dat zowel uit het maatschappelijk middenveld als uit de reclamesector bestaat) gebruikt deze overeenkomst als basis voor de behandeling van klachten en het uitbrengen van adviezen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*