Stikstofdecreet door Vlaams parlement goedgekeurd

De meerderheidspartijen voerden aan dat het ontwerp van het stikstofdecreet een doordachte reactie was op de opmerkingen van de Raad van State. “Wat nu is gepresenteerd is het meest haalbare. Het is niet aangenaam voor de getroffen sectoren, maar het is onvermijdelijk en, naar onze inschatting, verdedigbaar en haalbaar”, zei N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele, die aan het begin van de parlementaire bespreking preventief probeerde “de voorspelde kritiek van de oppositie” te pareren. Het was echter tevergeefs, want de discussie groeide uit tot een vijf uur durend debat.

Meerderheid versus Raad van State

Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) gaf grif toe dat het decreet vrij fundamenteel in tegenspraak is met de Raad van State: “Wij maken gewoon een andere politieke keuze en volgen niet de redenering van de Raad dat Vlaanderen op slot gaat. Volgens mij gaat de Raad er ook ten onrechte van uit dat een optelsom van alle maatregelen niet mogelijk is om op individueel niveau vergunningen af te geven. Daarnaast gaat de Raad ervan uit dat we onze natuurgebieden vandaag in een goede staat van instandhouding moeten brengen. Dat is niet waar. De enige relevante deadline op Europees niveau is 2050. Wat nu gepresenteerd wordt is de eerste stap van een wetenschappelijk onderbouwd traject om te komen waar we in 2050 moeten zijn.” Ook Vandaele is het eens met Coenegrachts: “We konden niet aan alle opmerkingen van de Raad van State tegemoet komen, omdat ze simpelweg de uitgangspunten van het decreet ondermijnen.”

Terug naar de tekentafel

Terug naar de tekentafel was geen optie voor de meerderheidspartijen. “We hebben hier drie jaar aan gewerkt. Terug naar de tekentafel is absurd”, aldus Vandaele. Als we met een blanco lei zouden beginnen, moeten er volgens Coenegrachts eerst wetenschappelijke methodes gevonden worden om vervolgens een nieuwe MER-studie uit te voeren, een nieuw openbaar onderzoek te doen en vervolgens de politieke discussie op zijn beloop te laten. “Dat betekent minstens drie tot vijf jaar stilstand”, aldus Coenegrachts. “Het is onwerkbaar, kost enorm veel geld, zal investeerders wegjagen uit Vlaanderen en er zal nog steeds geen vermindering van stikstofuitstoot zijn.” Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin van het Vlaams Belang stelde in een interventie dat er al veel eerder een nieuwe blanco blad had moeten worden genomen.

Tijdelijk decreet

De uitspraak op Villa Politica van Vlaams parlementslid Bart Dochy (cd&v) dat dit decreet eerder een tijdelijke overbrugging is voor wie geen zekerheid heeft over zijn vergunning, deed tijdens de parlementaire discussie stof opwaaien. “Wat is het decreet volgens CD&V nu?” vraagt Sintobin zich af. “Is het een decreet dat juridisch robuust is, toekomst heeft en perspectief biedt, of is het een lapmiddel waarbij in de volgende legislatuur een nieuw decreet moet gemaakt worden?”

Volgens de meerderheidspartijen is dit een tijdelijk decreet in die zin dat de toetsingskaders doorlopen tot 2030. “Alles wat we in het ontwerpdecreet schreven moest wetenschappelijk onderbouwd worden, met een milieueffectenrapport (MER). Dat loopt tot 2030, dus het ontwerpdecreet loopt ook tot 2030,” verklaarden ze. “Dit decreet heeft een einddatum: 2030,” bevestigde Peter Van Rompuy. “In de tussentijd willen we natuurlijk dat boeren en ondernemers die willen investeren, die vooruit willen, dat kunnen doen. Je kunt dit decreet dus een tijdelijk decreet noemen.”

“Dit decreet neemt ons mee tot 2030, waar de tekentafel wordt gelegd met een wit blad papier erop”, aldus Coenegrachts. “Dan is het de taak voor de volgende regering om de transitie te maken naar een nieuw soort beleid dat gaat van depositie naar emissie en van stikstof naar een goede staat van instandhouding.” Volgens PVDA-fractieleider Jos D’Haese getuigt het doorschuiven naar de volgende zittingsperiode van weinig respect voor boeren.

Innovatie

De meerderheidspartijen benadrukten ook herhaaldelijk tijdens de bespreking van het decreet dat zowel het decreet wetenschappelijk onderbouwd is via de MER als de technieken wetenschappelijk onderbouwd zijn via de WeComV. Dit werd in twijfel getrokken door Groene fractieleider Mieke Schauvliege. “Het is gewoon dom om een decreet op te stellen dat vooral steunt op de invoering van innovatieve technieken, waarvan we nu al weten dat de vooropgestelde reducties niet gehaald zullen worden. Nederlandse studies hebben dit aangetoond. Dit creëert een theoretische zeepbel die in de praktijk niet wordt gerealiseerd.”

Oppositiegenoot Bruno Tobback (Vooruit) steunt Schauvliege hierin. “Ik heb de nieuwe innovaties op Agribex niet gezien, maar ik ben op veel autoshows geweest waar ik prototypes heb gezien waar nog nooit in hun leven mee gereden is. Ik zie vandaag in de wetenschap dat deze stikstofinnovaties allemaal veel geld kosten en weinig opleveren in termen van emissiereductie.”

Geen winnaars

Volgens Schauvliege zijn er geen winnaars met dit besluit. “De overheid had met dit besluit drie taken: de natuur veilig stellen, boeren een toekomst geven en vergunningen verlenen aan bedrijven. Maar geen van deze taken is vervuld,” zegt Schauvliege. “Dit decreet zal onze natuur niet gezond maken. Dit was een belangrijke voorwaarde voor Groen om ermee in te stemmen. Daarnaast duwt dit decreet boeren richting schaalvergroting en stimuleert hen niet richting kringlooplandbouw of circulaire landbouw en de korte keten.”

Volgens Tobback is het decreet geen langetermijnoplossing en zal het niemand helpen, “ook niet de bedrijven die de meerderheid een vergunning wil geven.” “Dit decreet is een tijdelijke oplossing om de verkiezingen door te komen. De vergunningenstop is hiermee niet voorkomen; het is vermeden tot de verkiezingen,” concludeerde Tobback.

Afwezigen en onthoudingen

Uiteindelijk was het al na 23.00 uur toen het voorstel voor het decreet werd goedgekeurd met 61 stemmen voor, 34 stemmen tegen en 10 onthoudingen. Een van die onthoudingen was van Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (cd&v). “Het voelt voor mij als kiezen tussen de pest en cholera,” zei de politica die eerder al had aangekondigd dat ze uit de nationale politiek zou stappen. “De weg was al niet mooi, en nu zijn er vraagtekens bij de juridische robuustheid van het decreet, hoewel er enorme inspanningen worden verwacht van mensen in het veld. Dit alles maakt dat ik, na overleg met mijn fractie, dit decreet niet goedkeur.”

Opvallend afwezig waren Bart Dochy en Bart Van Hulle van Open Vld, die eerder kritiek hadden geuit op het decreet. Zij waren niet aanwezig tijdens de stemming.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*