Stijgende productiekosten: bereiken ze een plafond of zitten we op een plateau?

In de reeks Food & Figures analyseren de Fevia deskundigen de belangrijkste cijfers in de voedingssector. In deze editie legt de economiste Carole Dembour uit dat onze voedselgrondstoffen in een jaar tijd met 30% zijn gestegen, terwijl onze productiekosten blijven stijgen.

In april noteerde de FAO-index van de voedselprijzen voor het eerst dit jaar een (lichte) daling. Ook de prijs van aardgas is gedaald. Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat de productiekosten een plafond hebben bereikt. En nog minder dat we op een keerpunt staan. Volgens de Wereldbank zullen de grondstoffen- en energieprijzen in de komende jaren waarschijnlijk hoog blijven. Het is te hopen dat dit niet slechts een plateau is tot de volgende stijging.

Levensmiddelen: +30

De FAO-index van de voedselprijzen is in april zeer licht gedaald (-0,8%) ten opzichte van de piek in maart, maar ligt nog steeds 29,8% hoger dan de waarde in dezelfde maand vorig jaar. De daling van de FAO-index was hoofdzakelijk te wijten aan een scherpe daling van de subindex voor plantaardige olie en een lichte daling van de subindex voor graanprijzen. De prijssubindexen voor suiker, vlees en zuivelproducten vertoonden daarentegen gematigde stijgingen.
In maart 2022 is het Belgische indexcijfer van de producentenprijzen voor voedingsmiddelen met 18,4% gestegen ten opzichte van maart 2021.

Energie: gasprijzen nog steeds hoog, maar iets lager

In april is de gemiddelde prijs van een vat ruwe olie met 8,0% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Hij blijft echter boven de $100. Op jaarbasis is de prijs per vat met 64% gestegen.
Nadat de gasprijs in maart, na de Russische inval in Oekraïne, een recordhoogte bereikte ($42/MMbtu, of ongeveer $145/MWh), daalde hij in april weer ($32/MMbtu). Het blijft echter bijna 20% boven het niveau van voor de oorlog.

Lonen: indexering naar verwachting meer dan 7%.

De lonen in de voedingsindustrie werden in januari 2022 met 3,22% geïndexeerd. De verwachte indexering in januari 2023 bedraagt 7,14% (tegen een prognose van 6,77% in de vorige maand).
Verpakkingen: karton, plastic en metaal blijven stijgen

Verpakking

Tussen mei en augustus 2021 zijn de Belgische producentenprijzen voor houten containers meer dan verdubbeld. Sindsdien zijn zij op dit zeer hoge niveau gebleven. Dezelfde index voor golfkarton/papierkartonnen verpakkingen en plastic verpakkingen is in maart verder gestegen (respectievelijk 3,2% en 1,9% ten opzichte van februari). Op jaarbasis betekent dit een stijging met respectievelijk 30% en 32%.
In maart vertoonde het indexcijfer van de producentenprijzen voor lichte metalen verpakkingen in de EU27 opnieuw een lichte stijging van 0,4% ten opzichte van de voorgaande maand (+15% jaar-op-jaar).

Vervoer: containertarieven nog steeds hoog

De vrachttarieven per container zijn tussen begin mei 2021 en begin mei 2022 met 76% gestegen. Sinds medio november schommelt het gemiddelde tarief voor een 40-voet container tussen 9.000 en 10.000 dollar, meer dan vier keer het gemiddelde tarief in 2020.
Sinds de piek van begin oktober 2021 ($5.650) zijn de bulkvrachttarieven aanzienlijk gedaald. In april, waren ze rond de $2,250.


Consumentenprijzen: inflatie neemt toe

De inflatie (op jaarbasis) voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken bleef stijgen, van respectievelijk 4,8% en 4,7% in maart tot 5,2% en 6,3% in april. De prijsindex voor alcoholische dranken is in april met 1,0% gestegen na een daling in maart

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*