Statiegeld: komt het er nu of toch niet?

De drukte in de parken tijdens de eerste warme dagen van het jaar heeft voor een berg afval gezorgd. Voor CD&V is de maat vol. Partijleider Joachim Coens is voorstander van een snelle invoering van statiegeld, een dossier dat al enige tijd op de tafel van de Vlaamse regering ligt.

Het statiegeld is een manier om de hoeveelheid afval te verminderen, vooral voor blikjes en PET-flessen. Nederland en Duitsland zijn al begonnen met de invoering van een dergelijk systeem, maar in Vlaanderen aarzelt de regering nog.

Volgens het regeerakkoord heeft de industrie tot 2023 de tijd om afval door andere maatregelen te verminderen, met een passende beoordeling. Minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) had zich echter al laten ontvallen dat deze termijn met een jaar zou worden vervroegd tot 2022.

Maar volgens CD&V is dat niet snel genoeg. “We willen nu beginnen met de sanering van het milieu in Vlaanderen”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. “De hoeveelheid afval neemt toe. Het OVAM-rapport van december heeft dit aangetoond, en de coronacrisis is nog een versterkende factor”.

Zal het statiegeld het afvalprobleem volledig oplossen? Nee. Maar uit onderzoek en ervaring blijkt dat het een groot verschil maakt in termen van afvalvermindering.

Volgens Coens steunen ongeveer 200 gemeenten de vraag naar statiegeld. “Het is niet meer dan billijk dat de Vlaamse regering hen nu eens serieus neemt. Want het zijn vooral de lokale overheden die de rotzooi moeten opruimen.” Het kost naar schatting 32 euro per Vlaming per jaar om al het afval te verwijderen en alles schoon te maken.

Supermarkten en drankfabrikanten vinden het idee van statiegeld maar niks. Zij moeten immers betalen voor de kosten en de logistiek van inzameling en verwerking.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft zich reeds uitgesproken voor de invoering van het statiegeld in Vlaanderen en gewezen op het grote draagvlak. Denk maar aan de succesvolle campagne “De Statiegeldalliantie”, waaraan meer dan 150 Vlaamse gemeenten deelnamen. Maar ook het recente “Yes we can”, waarbij onder meer de BBL en de Algemene Boerenbond (ABS) hun steun toezegden, samen met honderden andere organisaties en bedrijven. De publieke steun is de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Groen en sp.a verbaasd over koerswijziging CD&V

De groene europarlementariër Mieke Schauvliege is verbaasd over de verklaring van Joachim Coens. “Enkele weken geleden hebben wij samen met enkele collega’s van de sp.a een voorstel gedaan om vervroegde indiening in te voeren. De meerderheid van de partijen, waaronder de CD&V, heeft dit voorstel verworpen”, zegt zij in een reactie.

In haar reactie op het voorstel zegt de CD&V, bij monde van haar afgevaardigde Tinne Rombouts, dat vervroegde invoering niet aan de orde is. Zij wijst op bestaande overeenkomsten met de industrie en het verpakkingssysteem. “Het is voor onze groep bijzonder belangrijk om op te treden als een betrouwbare overheidpartner,” zegt Rombouts. “Als er afspraken zijn gemaakt, kunnen doelstellingen niet eenzijdig worden aangepast via een ontwerpbesluit zonder overleg met de sector.”

Bovendien zei zij dat de minister niet moet wachten met de voorbereiding van het statiegeldsysteem als blijkt dat de maatregelen niet de verwachte resultaten opleveren. “De minister zou nu al de nodige voorbereidingen moeten treffen en een dialoog moeten voeren om dit systeem zo goed mogelijk en op passende wijze in te voeren. Ten tweede is het hoe dan ook van belang om goede regelingen en overeenkomsten tot stand te brengen. Dit proces kost tijd.

“Wat Coens zegt, stemt dus niet overeen met de beslissingen die in het Vlaams Parlement werden genomen,” zegt Schauvliege.

Enkele cijfers

Volgens het Huishoudelijk Afvalrapport 2019 is het afval in Vlaanderen met 14% gestegen ten opzichte van 2017. “De doelstelling om de hoeveelheid afval tegen 2022 met 20% te verminderen ten opzichte van 2015 is onhaalbaar”, zegt minister Demir. Illegaal storten wordt nu bestraft met een boete van maximaal 350 euro. In december was Demir nog steeds voorstander van een verhoging tot 500 euro. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft duidelijk gemaakt dat zij met dit voorstel rekening zal houden bij de volgende vijfjaarlijkse herziening van de gaswet.

Bron: VILT

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*