Spadel, eerste Belgische drankenproducent die een Positive Impact Company wordt


Tien jaar geleden begon Spadel (eigenaar van de merken Spa en Bru) aan een ambitieus duurzaamheidstraject waarmee de groep enkele belangrijke mijlpalen bereikte, zoals koolstofneutraliteit en een betere bescherming van het milieu en de watervoorraden. Over enkele weken zet Spadel opnieuw een stap voorwaarts en wordt het de eerste Belgische drankenproducent die een bedrijf met positieve impact wordt. Sociale verantwoordelijkheid en steun aan lokale en economische verenigingen maken al jaren deel uit van het DNA van Spadel. MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen! ligt volledig in het verlengde daarvan en zal nu worden uitgebouwd.

De toevoeging van deze ambitie aan het doel van de vennootschap zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een buitengewone algemene vergadering op 10 juni. Hoewel Spadel eens te meer een voortrekkersrol vervult door haar wens om een positieve impact op de samenleving te hebben en dat ook op papier te zetten, heeft de Groep uiteraard niet gewacht op de toevoeging van deze woorden om actie te ondernemen en zich te engageren. Sociale verantwoordelijkheid en steun aan lokale en economische verenigingen maken al jaren deel uit van het DNA van Spadel. De nieuwe MVO*-strategie van de Groep voor 2025, die gebaseerd is op vier pijlers voor positieve impact die verband houden met de natuur, de consument, de lokale wortels en de gemeenschap, ligt volledig in de lijn hiervan.


Tien jaar geleden besloot Spadel haar duurzaamheidsambities te structureren en definieerde ze langetermijndoelstellingen. Spadel streefde naar verbetering op een aantal vlakken, waaronder verpakking, koolstofuitstoot, biodiversiteit en waterbeheer. Deze reis is succesvol geweest. Eind 2020 bereikte Spadel koolstofneutraliteit voor al haar sites en producten en ook vorig jaar behaalde Spadel het Platina certificaat voor duurzaam waterbeheer op de site van Spa Monopole. Dit zijn twee primeurs in Europa voor een drankenproducent. Over enkele weken zet Spadel opnieuw een stap voorwaarts door als eerste Belgische drankenproducent een Positive Impact Company te worden. Naast het veranderen van het doel van het bedrijf, wil Spadel een positieve impact hebben op de natuur, de consument, de lokale gemeenschap en de collectiviteit door middel van 12 doelstellingen die deel uitmaken van de nieuwe MVO-strategie van de Groep tot 2025.


Spadel zal dus zeer binnenkort een bedrijf zijn met een positieve impact. Maar wat betekent dit? Concreet betekent dit dat Spadel besloten heeft nog een stap verder te gaan in zijn steun aan lokale verenigingen en de lokale economie door zich ertoe te verbinden 5% van zijn nettowinst opnieuw te investeren ten voordele van de gemeenschap, via solidariteitsacties, burgerdagen en lokale partnerschappen in alle landen waar de Groep actief is: België, Nederland, Frankrijk en Bulgarije. In de komende maanden en jaren wil Spadel haar productdonaties verder uitbreiden, met name ten voordele van lokale verenigingen, sportclubs en mensen in precaire situaties, maar ook haar steun aan de solidariteitsacties van haar medewerkers en haar lokale partnerschappen versterken. Een eenvoudig voorbeeld: in het eerste kwartaal van 2021 steunde Spadel een solidariteitsactie van haar medewerkers om 50.000 euro in te zamelen ter ondersteuning van de actie van het Rode Kruis in alle landen waar Spadel aanwezig is.

Biodiversiteit

Voor Spadel betekent een bedrijf met een positieve impact worden ook dat de biodiversiteit en de watervoorraden nog beter worden beschermd, dat voor de producten alleen ingrediënten van natuurlijke oorsprong worden gebruikt en dat de verpakkingen tegen 2025 circulair zullen zijn.


B Corp**: het kompas voor het herkennen van de voordelen voor de gemeenschap


De wens om de positieve impact van Spadel in de verf te zetten, houdt gedeeltelijk verband met de crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie, die meer dan ooit aantoont hoe belangrijk het is om het lokale verenigings- en economische weefsel te ondersteunen. De Spadel Group speelt al jaren haar rol als lokale speler, met name door bijna uitsluitend met lokale leveranciers te werken en door haar producten niet verder te exporteren dan een straal van 500 kilometer rond de bron.


“De huidige crisis sterkt ons meer dan ooit in het idee dat dit de juiste strategie is om te volgen”, onderstreept Marc du Bois, CEO van Spadel. “Daarom hebben wij ervoor gekozen om in ons nieuwe strategische MVO-plan voor 2025 een stap verder te gaan. Dit ligt in de lijn van onze meer wereldwijde ambitie om zo snel mogelijk het zogenaamde B Corp-certificaat, ook bekend als “B Corporation”-certificaat, te behalen. Dit is een certificering die wordt toegekend aan bedrijven waarvan bekend is dat zij een gunstige invloed hebben op de gemeenschap. Het is een zeer sterk signaal dat volgens mij de jongere, geëngageerde generatie zal aanspreken. “
Door de begrippen “lokaal” en “samen” in haar MVO 2025-strategie te integreren, bevestigt Spadel opnieuw haar wens om een belangrijke rol te spelen in de heropleving van de lokale economie. Maar de Groep heeft ook andere ambities op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals blijkt uit de aanwezigheid van de begrippen “groen” en “zuiver” in diezelfde strategie. “We zijn ons bewust van de impact van ons handelen en zetten ons in voor de bescherming, het herstel en de heroverweging van de wereld om ons heen, waarbij we ervoor zorgen dat we onze impact op natuurlijke hulpbronnen en op de regio’s waar we actief zijn tot een minimum beperken”,
aldus Marc du Bois.

Een positieve impact die niet alleen lokaal is, maar ook ecologisch

Onder de duurzaamheidsinitiatieven die de Groep de laatste jaren heeft gesteund, is er een partnerschap met BeeOdiversity, een bedrijf dat gespecialiseerd is in projecten om de biodiversiteit via bijen te regenereren, maar ook een engagement voor de herintroductie van korhoenders in België, bijvoorbeeld. Spadel zet zich ook in voor de bestrijding van zwerfvuil, met name in partnerschap met de gemeenten Spa en Stoumont. Sinds 2018 heeft de Groep ook de krachten gebundeld met de SeaCleaners. De ambitie van deze organisatie is de plasticvervuiling van de oceanen te bestrijden door onder meer de ontwikkeling van de Manta, het eerste vaartuig dat plasticafval op zee kan verzamelen en verwerken. Ten slotte steunt de Groep het project Water Access Rwanda, dat de rehabilitatie mogelijk maakt van 35 in verval geraakte waterputten in Rwanda, waardoor de uitstoot van 400.000 ton CO2 wordt vermeden. “We kunnen onze doelen niet alleen bereiken. Partnerships en co-creatie zijn de solide fundamenten waarop onze activiteiten gebaseerd zijn“, benadrukt Ann Vandenhende, CSR Manager bij Spadel.
In haar strategie voor 2025 geeft Spadel zichzelf dus de middelen in handen om een positieve impact te hebben door in te zetten op de lokale economie, maar ook op de overgang naar koolstofneutrale productie, volledig circulaire verpakkingen en het behalen van een B Corp-certificaat. Als pionier op het gebied van duurzaamheid zet het bedrijf zich in om al zijn consumenten het zuiverste en gezondste water te bieden, met respect voor de natuur. Alle details van deze nieuwe CSR-strategie worden toegelicht op de Source of Change-website.

*MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag (Bron: ISO 26000). MVO houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders  (Lees verder)

**B-Corp: B Corp staat voor Benefit Corporation. B Corps worden gecertificeerd door de non-profitorganisatie B Lab. Bedrijven met zo’n certificaat streven vrijwillig de hoogste standaarden na op het vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Op die manier bewegen de bedrijven de economie samen richting inclusie en duurzaamheid. (Lees verder)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*