Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie gaat na 35 jaar op pensioen

Op 30 juni nam Renaat Debergh na 35 jaar afscheid als afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). Tijdens zijn carrière heeft hij de zuivelmarkt nauwlettend gevolgd en enkele opmerkelijke ontwikkelingen waargenomen. De afschaffing van het Europese melkquotum niet geleid tot overschotten of lagere melkprijzen. Ondanks een aanzienlijke productiviteitsstijging in de melkveehouderij wereldwijd lijkt er zelfs een tekort aan melk te ontstaan.

Tijdens zijn afscheid gaf Debergh een overzicht van de ontwikkelingen in de zuivelsector van de afgelopen 35 jaar. Hij benadrukte vijf opvallende punten. Allereerst is er een verschuiving van overschotten naar tekorten op de zuivelmarkt. Hoewel er in het verleden grote voorraden boter en melkpoeder waren, wordt nu verwacht dat er tegen 2030 een tekort van 30 miljard liter melk zal zijn.

Daarnaast is er een enorme stijging van de productiviteit in de melkveehouderij. Het aantal melkveehouders is sterk gedaald, maar de totale melkproductie is toegenomen. De melkprijs is ook op een hoger niveau gekomen sinds de afschaffing van het melkquotum. België is geëvolueerd van een netto-importeur naar een netto-exporteur van zuivelproducten.

Debergh benadrukte dat de Belgische zuivelondernemingen erin zijn geslaagd om de extra geproduceerde melk te verwerken, maar dat ze hiervoor niet voldoende waardering krijgen.

Lees meer

Debergh op pensioen Tijdens de jaarvergadering van BCZ werd Debergh geprezen voor zijn inzet en prestaties voor de Belgische zuivelsector. Hij werd geroemd om het op de kaart zetten van de Belgische zuivelindustrie en het uitbouwen van BCZ tot een professionele speler in de zuivelketen. Hij legde de nadruk op voedselveiligheid, kwaliteitsborging en samenwerking in de zuivelketen. BCZ werkte samen met landbouworganisaties aan een gedragscode en stimuleerde duurzaamheidsinitiatieven in de zuivelsector. Debergh was actief op nationaal en internationaal niveau, onder andere in de Europese zuivelfederatie EDA en de wereldzuivelbond IDF. Hij was medeoprichter van het European MilkForum, dat projecten lanceerde om te communiceren over de gezondheidseffecten van zuivelproducten en duurzaamheidsinitiatieven van de sector.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*