Rekening van boodschappenkar bleef in november 10% hoger dan vorig jaar

Testaankoop stelde vast dat de inflatie voor de gemiddelde boodschappenkar in november hoog bleef. De rekening voor de boodschappen was bijnan 10% hoger dan in november 2022. Voor de 3.000 onderzochte artikelen betaalde de organisatie in november 9,4% meer dan een jaar eerder.

Het is bekend dat de jaarlijkse contractonderhandelingen tussen supermarkten en voedingsproducenten momenteel zeer uitdagend zijn. De druk op de prijzen en de vraag naar commerciële promoties vanuit de retailsector is aanzienlijk. Fevia-voorzitter Anthony Botelberge verklaart: “Hoewel sommige grondstoffen in prijs zijn gedaald, verwachten supermarkten lagere prijzen van onze producenten.” Ondanks deze verwachtingen zal dit volgens de sectorfederatie, die meer dan 700 productiebedrijven in België vertegenwoordigt, ook het komende jaar nog niet gebeuren.

Grondstoffen olie, granen en zuivel daalden

Ondanks een prijsdaling van 52% voor plantaardige oliën op de internationale markten sinds maart vorig jaar, stegen de prijzen voor frituurolie in Belgische winkelwagentjes in dezelfde periode met gemiddeld 38%. Testaankoop vraagt zich af of deze prijsdalingen wel juist worden weergegeven. Hoewel bijvoorbeeld de zuivelprijzen sinds juni 2022 met 26% daalden, stegen 8 van de 10 halfvolle melkproducten en meer dan 9 van de 10 jonge (Goudse) kazen in prijs met respectievelijk gemiddeld 29% en 12%. Ook granen zijn sinds oktober 2022 18% goedkoper geworden, maar de helft van het meel en 60% van de deegwaren zijn nog steeds duurder dan voorheen.

Veel gronstoffen stijgen of blijven hoog

Dit fenomeen kan worden toegeschreven aan uitgestelde kostenstijgingen en verlagingen van de jaarcontracten tussen producenten en supermarkten. Volgens Fevia is dit echter niet de enige reden. Terwijl sommige grondstofkosten sinds maart van het lopende jaar zijn gestabiliseerd, zijn vele onveranderd gebleven of gestegen, zoals suiker, die in oktober 50% duurder was dan het jaar ervoor, en de huidige recordprijs voor cacao. Andere producten zoals olijfolie verdubbelden in prijs sinds oktober 2022, en essentiële producten zoals vis, vlees, groenten en fruit bleven hoog in prijs ondanks verwachtingen van een daling.

Buitenlandse supermarkten kunnen producten goedkoper aanbieden door minder hoge belastingen

De CEO van Fevia, Bart Buysse, benadrukte dat identieke flessen limonade of cola in België 11% of 20 cent duurder zijn dan aan de andere kant van de grens, voornamelijk als gevolg van verschillende verpakkings-, suiker- en andere belastingen. De hogere kosten van plastic en glazen verpakkingen, samen met ongeziene kosten voor afvalinzameling, dure energietransities en naleving van strengere regelgeving, dragen aanzienlijk bij aan dit prijsverschil. Buysse vermeldde dat producenten de afgelopen jaren veel kostenstijgingen hebben opgevangen in plaats van ze volledig door te berekenen aan de consument, wat hun winstmarges heeft aangetast.

De federatie benadrukte dat de winstgevendheid van voedingsproducenten onder druk blijft staan: vier op de tien Belgische voedingsproducenten verwachten een verdere daling van hun winstgevendheid in de komende zes maanden.

Dure loonkosten in België

Fevia wees ook op de uitdagingen in de concurrentie met buitenlandse supermarkten die goedkopere producten kunnen aanbieden. Factoren zoals de aanzienlijke loonindexering in de sector en de aanzienlijk hogere loonkosten in België (29,1% hoger in 2023 in vergelijking met de buurlanden) hebben een aanzienlijke invloed op het concurrentievermogen van de Belgische producenten. Buysse merkte op dat hogere belastingen op producten zoals dranken bijdragen tot het prijsverschil, wat leidt tot meer grensoverschrijdend winkelen.

Als antwoord op deze problemen dringt Fevia er bij de overheid op aan om Belgische voedingsbedrijven dezelfde steun te bieden als de buurlanden.(zie memorandum)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*