Rapport Oxfam waarschuwt en pleit voor terugdringing van fossiele brandstoffen

Regeringen en bedrijven leggen in hun klimaatplannen te veel de nadruk op het op grote schaal planten van bomen in plaats van zich te richten op het terugdringen van fossiele brandstoffen en investeringen in hernieuwbare energie. Dit tast het areaal aan landbouwgrond aan en kan mogelijks tot een stijging van de voedselprijzen leiden. Dat schrijft de niet-gouvernementele organisatie Oxfam in haar rapport “Tightening The Net”, dat dinsdag 3 augustus werd gepubliceerd.

Volgens Oxfam onttrekken veel regeringen en bedrijven zich aan hun verantwoordelijkheid door zich te veel te richten op CO2-opslag om hun koolstofuitstoot in 2050 klimaatneutraal te maken. “Er worden massaal nieuwe klimaatneutraliteitsbeloften gedaan, maar die berusten te veel op het planten van uitgestrekte gebieden met bomen om broeikasgassen uit de atmosfeer te halen”, aldus het rapport.

Stijging voedselprijzen

Volgens het rapport is er (te) veel land nodig om deze beloften na te komen, vooral in kwetsbare landen. Als we de mondiale koolstofuitstoot tegen 2050 tot “nul” willen reduceren door alleen maar bossen aan te planten, zal minstens 1,6 miljard hectare nieuw bos nodig zijn. Dat is meer dan alle beschikbare landbouwgrond in de hele wereld,” stelt Oxfam

De organisatie vreest dan ook voor “catastrofale gevolgen” voor de mondiale landbouw en de wereldvoedselprijzen, die tegen 2050 met 80% zouden kunnen stijgen.

Honger, migratie …

“Dit leidt ook tot meer humanitaire crises, honger en migratie. Arme en kwetsbare mensen, waaronder vrouwelijke boeren en inheemse bevolkingsgroepen, worden het zwaarst getroffen,” vervolgt het rapport. “Deze crisis ondermijnt alle inspanningen om armoede en ongelijkheid in de wereld aan te pakken.”

Met minder dan 100 dagen te gaan voor de VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow, roept Oxfam alle regeringen en bedrijven op hun inspanningen op te voeren om de koolstofuitstoot drastisch te verminderen. “Regeringen en bedrijven wedden vandaag op het verkeerde paard. Klimaatneutraliteit voor de wereld moet beginnen met een drastische vermindering van fossiele brandstoffen en investeringen in schone energie. Koolstofopslag door bos- en bodemherstel moet deel uitmaken van die strategie, maar kan slechts een beperkte rol spelen zolang de voedselzekerheid er niet door in gevaar komt.

Lees het rapport

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*