Raad van State moet zich beraden over slachthuis uit Oevel

Slachthuis Sus Campiniae uit Oevel heeft de Raad van State donderdag gevraagd om de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege over de milieuvergunning van het gloednieuwe slachthuis te schorsen. De minister besliste begin december immers om geen milieuvergunning meer af te leveren “omdat de geurhinder en de hinder door transporten de sereniteit van het vlakbij gelegen kerkhof in het gedrang brengen”. Ondertussen raakte bekend dat de voorwaarden om op de dringende schorsingsprocedure een beroep te doen volgens het rechtscollege niet vervuld zijn. Een procedure ten gronde kan nog ingesteld worden.

Feestelijk ingehuldigd in 2017

Het hypermoderne slachthuis werd in de zomer van 2017 nog feestelijk ingehuldigd in de aanwezigheid van tal van prominenten, waaronder Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. Op 2 september werden er de eerste varkens geslacht. Maar in het voorjaar van 2018 vernietigde de Raad van State de vergunning die minister Schauvliege in beroep had verstrekt omdat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met “de intrinsieke kenmerken van het nabijgelegen kerkhof”. Het dossier belandde op die manier terug op het bureau van de minister en zij liet begin december weten dat ze de milieuvergunning weigert.

Vanden Avenne en Noordvlees Van Gool

Dat betekende een zware klap voor de uitbaters van het slachthuis, de groep Vanden Avenne en de groep Noordvlees Van Gool. Net voor Kerstmis besliste Sus Campiniae daarom een schorsingsverzoek in te dienen bij de Raad van State wegens ‘uiterst dringende noodzakelijkheden. Het administratieve rechtscollege behandelde dat verzoek donderdag. Volgens de burgemeester van Westerlo, Guy Van Hirtum (CD&V), probeerde de advocaat van het slachthuis aan te tonen waarom de beslissing van de minister onterecht is en waarom ze zouden moeten kunnen verder werken.

Arrest binnen een paar dagen

Het ministerie verdedigde er zijn beslissing en de burgemeester sloot er zich namens de gemeente aan bij de argumentatie van de minister. Ook het lokaal actiecomité dat zich al van bij de start kant tegen het project, heeft nog eens mogen duiden welke problemen de uitbating van het slachthuis volgens hen veroorzaakt. De Raad van State heeft het administratief beroep in overweging genomen. Het arrest wordt over een paar dagen verwacht.

Einde van Sus Campiniae

Wanneer de Raad van State de beslissing van de minister niet herroept, zouden de gevolgen voor Sus Campiniae bijzonder groot kunnen zijn. In december was er nog een overleg tussen de milieu-inspectie, het bedrijf en de gemeente en daar hebben de inspectiediensten volgens de Westelse burgemeester duidelijk gemaakt dat ze dit arrest zouden afwachten, maar dat ze daarna niet zullen nalaten om bij het bedrijf aan te kloppen als er geen vergunning meer zou zijn. Een verplichte sluiting zou de doodsteek voor het bedrijf kunnen betekenen.

Rechterlijk gehakketak

Afgelopen weekend raakte bekend dat het verzoek tot schorsing van de ministeriële beslissing is afgewezen. De Raad van State ging niet mee in de hoogdringendheid waarvan volgens het bedrijf sprake is. “De Raad heeft ook opgemerkt dat een eventuele schorsing van de beslissing het bedrijf niet zou helpen, omdat de eerder afgeleverde milieuvergunning al in maart van vorig jaar is vernietigd”, weet burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V). “Nog volgens het arrest hoeft het weigeren van een milieuvergunning niet noodzakelijk het onmiddellijke bevel tot stopzetting tot gevolg te hebben.” Voor het bedrijf was dit een argument om de hoogdringendheid aan te tonen.

Is een slachthuis niet langer thuis in Vlaanderen?

Wat de burgemeester betreft, ligt de bal nu opnieuw in het kamp van de bestuurlijke handhaving. Gazet van Antwerpen citeert de directie van het slachthuis die schriftelijk reageerde: “Wij zullen onze uiterste best doen om ons bedrijf te blijven exploiteren. Daar zullen we alle mogelijke procedures voor aanwenden. Ook zijn we, zoals steeds, bereid tot constructief overleg. Als een slachthuis, dat gebruikmaakt van de allernieuwste technieken en erg strenge maatregelen neemt inzake milieu én dierenwelzijn, niet thuishoort op een industrieterrein dat bovendien zware chemische bedrijven huisvest, dan hoort het nergens thuis in Vlaanderen. Dat is van bij de start van ons bedrijf ons standpunt geweest en ook vandaag nog blijft dat onze diepste overtuiging.”

`

Bron: Gazet van Antwerpen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*