Quota voor tong neemt sterk af voor Belgische vissers

Het visrecht voor tong, cruciaal voor de Belgische visserij, zal significant verminderen. Belgische vissers zullen 60% minder tong mogen vangen in de Noordzee vergeleken met vorig jaar. In de Ierse Zee zal dit zelfs 77% bedragen, wat zich vertaalt naar een daling van 208 ton alleen al in dat specifieke gebied.

Brexit en Britse wateren

Verschillende regio’s zullen ook lagere quota opleggen: 6% in het Bristol Kanaal, 14% in het westelijke Kanaal, 17,4% in het oostelijke deel van het Kanaal en 22,2% in het gebied ten zuiden van Ierland. Ongeveer de helft van de Belgische vis komt uit Britse wateren, wat een historische overeenkomst is, maar de Brexit heeft de toegang tot visrechten in die gebieden bemoeilijkt. Minister Crevits blijft pleiten voor openstelling van de Noorse wateren voor de Belgische vloot na de Brexit.

Daarentegen zullen vissers meer schol, roggen en kabeljauw kunnen vangen. Zo wordt een stijging van 81% in de roggenvangst in de Noordzee en meer dan 76% in het Kanaal verwacht.

Bezorgdheid

Minister Hilde Crevits uitte zorgen over aanzienlijke dalingen in verschillende vangstquota, na moeizame onderhandelingen waar België vertegenwoordigd was. Ze benadrukte de uitdaging om wetenschappelijk advies over visbestanden om te zetten in praktische quota, wat momenteel twee jaar duurt. Crevits onderzoekt samen met andere EU-lidstaten manieren om dit proces te versnellen en het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedselonderzoek (ILVO) zal extra gegevens verzamelen.

Achteruitgang van tongpopulatie

Climaxi, een organisatie voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, wees op de langdurige achteruitgang van tong en andere vissoorten door excessieve visserijdruk. Ze bekritiseren het huidige Europese quota verdeelsysteem dat niet wordt nageleefd en pleiten voor een eerlijker systeem dat innovatieve vismethoden ondersteunt.

De Rederscentrale, de beroepsvereniging voor de visserij, is teleurgesteld over de nieuwe vangstquota. Minister Crevits verzekert dat er ondanks deze zorgen nog steeds voldoende vangstmogelijkheden zullen zijn voor iedereen om te genieten van gerechten als tong, schol, rog of zeeduivel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*