Periode 2019-2028: sterke groei in basisvoedingsmiddelen

Meer linzen, bonen en gedroogde bonen: binnen 10 jaar zal de wereldbevolking naar verwachting meer peulvruchten consumeren, een bron van eiwitten, die de vleesconsumptie niet zal vertragen, aldus FAO- en OESO-deskundigen op maandag 8 juli 2019.

Volgens het rapport “Agricultural Outlook” van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (FAO) voor de periode 2019-2028 zal de wereldwijde consumptie van peulvruchten, wortels en knollen tegen 2028 naar verwachting met 1,9% per jaar toenemen.

Granen

Dit is de sterkste groei in basisvoedingsmiddelen: de wereldconsumptie van granen zal in de loop van het decennium naar verwachting met 1,2% per jaar toenemen, die van dierlijke, vlees- en zuivelproducten met 1,7% en die van suiker en plantaardige oliën met 1,8%.

Vlees en zuivel

In het verslag wordt er ook op gewezen dat “de vraag naar landbouwproducten de komende tien jaar voornamelijk zal afhangen van de behoeften (…) van een groeiende en rijkere wereldbevolking”.
In Azië bijvoorbeeld, waar het inkomen per hoofd van de bevolking tegen 2028 naar verwachting sterk zal stijgen, zal de vleesconsumptie naar verwachting stijgen met 5 kg per hoofd van de bevolking in China en 4 kg per jaar in Zuidoost-Azië, aldus de deskundigen.

Verenigde Staten: 100 kg vlees per jaar per inwoner per jaar.

Deze uitbreiding zal vooral betrekking hebben op gevogelte en varkensvlees, de twee meest populaire vleessoorten in de regio. Verwacht wordt dat de consumptie van rundvlees de komende tien jaar met 0,5 kg per jaar per hoofd van de bevolking zal toenemen, met een gemiddelde van 4 kg per hoofd van de bevolking.

Meer zuivelproducten

In Zuid-Azië daarentegen zal de inkomensgroei gepaard gaan met een toename van de vraag naar zuivelproducten, suiker en plantaardige olie. Zuivelproducten en peulvruchten blijven de belangrijkste eiwitbronnen in deze regio.
Pakistan zal naar verwachting de grootste groei van de zuivelconsumptie ter wereld kennen, met een verwachte toename van 42 kg per hoofd van de bevolking in 2028.
In landen met een hoog inkomen zal de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking minder snel stijgen dan in economieën met een laag inkomen, maar omdat de consumptie van vlees per hoofd van de bevolking nu al hoog is, zal deze stijging in absolute termen groter zijn.

VS: 100 kg vlees per jaar

In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zal de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking slechts met 2% stijgen, maar met meer dan 2 kg per jaar per hoofd van de bevolking, zal deze in 2028 meer dan 100 kg per hoofd van de bevolking bedragen, en daarmee het wereldrecord verslaan, aldus het verslag.

Afrika

In Afrika zal de vleesconsumptie in de loop van het decennium naar verwachting met 25% toenemen. De FAO en de OESO merken echter op dat dit cijfer lager is dan de verwachte bevolkingsgroei (+30%) voor het continent.
Afrika bezuiden de Sahara: de vleesconsumptie neemt af
En voor Afrika bezuiden de Sahara zal de totale vleesconsumptie per hoofd van de bevolking naar verwachting zelfs met 0,6 kg dalen tot een gemiddelde van 12,9 kg in 2028. In deze regio “zullen de inkomens niet voldoende stijgen om vleesproducten toegankelijk te maken voor de hele bevolking”, aldus de deskundigen.

Verwacht wordt dat deze daling van het verbruik vooral voor schapen, rundvlees en kalfsvlees zal plaatsvinden, terwijl in sommige landen in de regio een “bescheiden” groei wordt verwacht voor pluimvee.

SUIKER & PLANTAARDIGE OLIËN

Aan de suikerzijde zal de wereldconsumptie tegen 2028 naar verwachting 24 kg per hoofd van de bevolking per jaar bedragen, een stijging van bijna 2 kg in tien jaar, volgens de prognoses.
De consumptie van plantaardige oliën op de planeet zal naar verwachting bijna 20 kg per hoofd van de bevolking bedragen.
“Terwijl 55% van de wereldbevolking momenteel in stedelijke gebieden woont en dit percentage in het komende decennium zal stijgen tot bijna 60%, kan de vraag naar bereide en verwerkte levensmiddelen alleen maar toenemen, en daarmee de consumptie van suiker en plantaardige oliën”, waarschuwen de twee instellingen.


De OESO en de FAO voorspellen ook dat het landbouwareaal, dat 40% van het wereldareaal in beslag neemt, over tien jaar niet meer zal groeien, ondanks een “uitbreiding van het landbouwareaal” die zal worden gecompenseerd door een “afname van de weidegronden”.
De twee organisaties hekelen ook een “obesitas-epidemie” in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, die paradoxaal genoeg ook getroffen wordt door een situatie van voedselonzekerheid.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*