Opnieuw recordomzet voor Belgische tuinbouwcoöperaties

Na een historische omzetstijging in 2020 blijft de omzet van de Belgische tuinbouwcoöperaties ook in 2021 groeien. Dit betekent een stijging met 4% tot 1,12 miljard euro. Van deze hoeveelheid komt 65% voor rekening van groenten en 35% voor rekening van fruit. Dat zijn de jaarcijfers van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

De Belgische tuinbouwcoöperaties hebben al drie opeenvolgende jaren een recordomzet behaald. Hoewel de stijging het sterkst was in 2020 met een onwaarschijnlijke omzetstijging van 9%, werd ook in 2021 een verdere groei opgetekend. De omzet van de telersverenigingen steeg met nog eens 4% tot bijna 1,12 miljard euro. In vergelijking met het vijfjarig gemiddelde tussen 2017 en 2021 betekent dit een stijging met 19 %.

Ingro

Ingro, de coöperatieve vereniging van producenten van diepvriesgroenten, behaalde een omzet van EUR 108,3 miljoen, een stijging met 4,5 %. Dat zijn uitstekende resultaten”, zegt Luc Vanoirbeek, secretaris van het VBT, “temeer daar onze coöperaties het hoofd moesten bieden aan de onvoorziene uitdagingen van de coronapandemie. Maar we blijven onszelf uitdagen om beter en beter te worden.

Minder tomaten en prei, meer komkommers, prijzen stijgen

Ondanks deze stijging van de verkoop zijn de leveringen aan groentecoöperaties in 2021 met 3% gedaald. Vooral het aanbod van groenten daalde (-6,6%). Deze daling van het aanbod is vooral toe te schrijven aan tomaten, waarvan het productievolume van losse tomaten (-17 miljoen kg) en trostomaten (-23 miljoen kg) aanzienlijk lager was dan in 2020. Dit lagere aanbod leidde tot hogere prijzen. In 2021 werd gemiddeld 87 cent per kilo tomaten betaald, tegenover 65 cent in het voorgaande jaar. Ondanks de daling van het aanbod is de verkoop van losse tomaten met 12% en van trostomaten met 13% gestegen.

De verkoop van prei is het sterkst gestegen. Het aanbod van dit product daalde tot 6 miljoen kilo prei, maar de prijzen waren vorig jaar veel beter dan in 2020. Zo werd voor prei gemiddeld 0,86 euro per kilo betaald, tegen 0,54 euro in 2020. De stijging van de gemiddelde prijs leidde tot een stijging van de verkoop met 53% of 47,85 miljoen euro.

De aanvoer van komkommers nam toe met 3 miljoen stuks, wat zich echter niet vertaalde in een prijsdaling, zodat de omzet opnieuw met 5,9% steeg tot 54,78 miljoen euro. Veldsla deed het ook goed met een stijging van de verkoop met 18%. De grootste daling van de verkoop deed zich voor bij bloemkool (-27%), aubergines (-23%) en witlof (-23%). De totale groenteverkoop in 2021 bedraagt 729 miljoen euro.


Fruit: peren sterk gestegen, prijzen stabiel

Wat het aanbod van fruit betreft, valt de sterke daling van de hoeveelheid appelen (-6 miljoen kg) op. Het volume van de peren daarentegen is aanzienlijk toegenomen: Op de Belgische veilingen werd 21 miljoen kg meer geleverd dan in 2020. Verrassend genoeg verminderde, ondanks de daling van het aanbod, ook de prijs van de appels: in 2021 werd 0,43 euro per kilo betaald, tegenover 0,49 euro per kilo het jaar daarvoor (+12%). Voorts is de perenprijs in 2021 niet gedaald, maar min of meer stabiel gebleven op een gemiddelde van 0,56 euro per kilo.

Aardbeien blijven het best verkopen. In 2021 genereerde dit product een totale omzet van EUR 193,9 miljoen, iets meer dan het voorgaande jaar (EUR 192,5 miljoen). Het aanbod is licht gestegen tot 49.954 ton (+1.521 ton), wat resulteert in iets lagere prijzen (3,88 euro per kilo in 2021, tegen 3,97 euro per kilo in 2020). De totale fruitverkoop bedroeg in 2021 390 miljoen euro.

In termen van omzet blijft de BelOrta-veiling de grootste met een totaal van 484 miljoen euro. Ongeveer tweederde (363,2 miljoen euro) betreft groenten en een derde fruit (121,6 miljoen euro). Op de tweede plaats komt Coöperatie Hoogstraten met een omzet van 299,3 miljoen euro. Het aandeel van fruit is aanzienlijk groter dankzij aardbeien: 135,9 miljoen euro tegenover 163,5 miljoen euro voor groenten. Nummer drie, REO Veiling, is voornamelijk een groenteveiling. Van de totale omzet van 217,6 miljoen euro was 195,6 miljoen euro bestemd voor groenten en slechts 21,9 miljoen euro voor fruit.

Kwetsbaarheid loert nog steeds om de hoek

Toch lijkt 2021 geen gemakkelijk jaar te zijn geweest: “Ondanks de gezonde groei die onze sector heeft doorgemaakt, zijn er ook enkele kwetsbaarheden aan het licht gekomen”, zegt Rita Demaré, voorzitter van VBT. Hiermee doelt zij in de eerste plaats op de prijzen van bijna alle grondstoffen, die dramatisch zijn gestegen. “De stijgende kosten voor energie, verpakking, vervoer, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en lonen vormen een ernstige bedreiging voor de rentabiliteit van de groenten- en fruitteeltbedrijven en de sector in zijn geheel.

Er zijn ook nieuwe uitdagingen op het gebied van de uitvoer. “De geopolitieke conflicten in Belarus, Oekraïne en Noord-Afrika leiden eens te meer tot het verlies van exportmarkten. De eerste gevolgen van Brexit zijn ook al voelbaar. Het is bitter om te zien dat het altijd de tuinders zijn die de rekening voor deze conflicten betalen,” zegt Demaré. Volgens hem is het benadrukken van de diversiteit van product- en landencombinaties in de export een noodzaak voor de duurzame ontwikkeling van de Belgische groenten- en fruitsector.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*