Ook aardappelsector krijgt eigen brancheorganisatie

Een jaar nadat de aardappelsector aankondigde een brancheorganisatie op te richten, is het zover. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgapom, Boerenbond, Fiwap en Fédération Wallonne des Agriculteurs (FWA) hebben officieel de oprichtingsakte van Belpotato.be ondertekend.

“We hebben er even op moeten wachten, maar de brancheorganisatie voor de Belgische aardappelteelt en -handel is een feit”, verkondigt Jean-Pierre van Puymbrouck, aardappelteler uit Waals-Brabant en kersvers voorzitter van Belpotato.be. “Door een beter gestructureerd overleg wil de sector een passend antwoord geven op de vele uitdagingen waar de aardappelketen voor staat.”

Ons land is de grootste exporteur ter wereld van diepvriesaardappelen en ook in de toekomst zal de Belgische aardappelverwerking blijven groeien. Het areaal aardappelen in België bereikte de voorbije jaren 100.000 hectare. “De Belgische aardappelsector is een sector in volle expansie”, weet Jean-Pierre van Puymbrouck, aardappelteler uit Waals-Brabant en kersvers voorzitter van Belpotato.be. “Maar de sector staat ook voor veel uitdagingen. Enkel door samenwerking binnen de keten zal de sector zich kunnen aanpassen aan de noden van deze tijd en toonaangevend kunnen blijven op de Belgische en wereldmarkt.” En die samenwerking komt er onder de vorm van brancheorganisatie Belpotato.be.

De stichtende leden van Belpotato.be hebben samen acht prioriteiten vastgelegd voor de komende weken en maanden: duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, beschikbaarheid en kwaliteit van pootgoed, ontvangstvoorwaarden, overleg over de contractuele relaties tussen de verschillende schakels in de keten, het delen van marktinformatie, de overgang naar een bewaring zonder CIPC en de vertegenwoordiging van de hele keten op verschillende overheidsniveaus. “Deze prioriteiten hebben betrekking op thema’s die tot dusver te weinig, of helemaal niet, in de aardappelsector op Belgische schaal zijn aangepakt en die belangrijke uitdagingen vormen voor alle schakels in de keten”, klinkt het.

Gedurende 2020 zal de brancheorganisatie draaien op middelen die de stichtende leden ter beschikking hebben gesteld. Voor een budget op lange termijn is Belpotato.be nog op zoek naar een structurele financiering. De raad van bestuur bestaat uit 16 personen die de stichtende leden vertegenwoordigen. De dagelijkse werking wordt door acht mensen in goede banen geleid (vier actieve landbouwers en vier mensen vanuit de industrie). Gedurende het jaar zullen thematische werkgroepen verschillende onderwerpen verder uitdiepen.

“De reden waarom wij achter de oprichting van deze brancheorganisatie staan, is natuurlijk niet veranderd sinds vorig jaar”, reageert Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Om de Belgische aardappelsector duurzaam verder te laten groeien en haar toekomst te vrijwaren, is het belangrijk om met één krachtige stem te spreken. We mogen niet over elkaar praten, maar met elkaar.” Verder wil Boerenbond ook inzetten op contractuele relaties: contracten moeten voldoen om de risico’s die de teler opneemt, af te dekken.

Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS, vindt vooral het aspect duurzaamheid erg belangrijk op de agenda van Belpotato.be. “Zowel op ecologisch, economisch als maatschappelijk vlak. We moeten aandacht hebben voor de draagkracht van het milieu waarin we actief zijn en inzetten op onderzoek naar praktijken die ons helpen omgaan met het veranderende klimaat. Maar ook het economisch aspect mogen we niet vergeten. Elke schakel in de keten verdient het om te verdienen.”

Ook de kant van de verwerkende industrie is tevreden met de oprichting van de brancheorganisatie. “Een branche organisatie is voor ons belangrijk omdat de sterkte van een waardeketen valt of staat met de zwakste schakel in die waardeketen”, reageert Marc Van Herreweghe, voorzitter van Belgapom. “Door samenwerking kunnen we erin slagen om nog extra toegevoegde waarde te creëren voor onze sector. Verder is het volgens ons noodzakelijk om met één stem te kunnen spreken. Belpotato.be kan deze opdracht vervullen.”

Bron: VILY

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*