Onderzoeken naar duurzame landbouw vallen in de prijzen

Phytofar Instituut – dat onderzoek en ontwikkeling van duurzame landbouw ondersteunt – heeft voor de tiende keer zijn tweejaarlijkse prijzen uitgereikt aan onderzoeksteams en een doctoraat voor hun innoverend werk. “Dit jaar zijn de winnende projecten de combinatieteelt van tarwe en wintererwten van ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, de impactmeter van pcfruit en de studie naar stoffen die de aangeboren immuniteit van planten uitlokken door de Universiteit van Namen”, vertelt Arsène Burny, voorzitter van het Phytofar Instituut. De jury selecteerde de winnaars op basis van hun kwaliteit, originaliteit en hun bijdrage aan een duurzame landbouw.

Prijs Phytofar Instituut

In het jaar 2000 werd op initiatief van Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, het ‘Phytofar Instituut voor onderzoek en ontwikkeling van een duurzame landbouw’ opgericht. “Om de twee jaar wordt de Prijs Phytofar Instituut uitgereikt aan wetenschappers of professionele telers als bekroning voor hun innoverend werk in het kader van duurzame landbouw”, zegt Arsène Burny, voorzitter van het Phytofar Instituut. “We zijn nu bijna twintig jaar verder en we zien dat Belgische onderzoekers, praktijkmensen en land- en tuinbouwers zich voortdurend blijven inzetten om samen een duurzame landbouw te realiseren. Bewijs daarvan zijn de 16 projecten die dit jaar werden ingediend voor de Prijs Phytofar Instituut.”

Drie laurreaten

Uit die 16 inzendingen koos een jury drie laureaten. De winnaars van de wetenschappelijke en de professionele prijs krijgen elk een cheque ter waarde van 7.500 euro. De prijs voor het doctoraatswerk bedraagt 1.500 euro. Dit jaar kaapten deze projecten de hoofdprijs weg: de combinatieteelt van tarwe en wintererwten van ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, de impactmeter van pcfruit en de studie naar stoffen die de aangeboren immuniteit van planten uitlokken door de Universiteit van Namen.

Wetenschappelijke prijs

De wetenschappelijke prijs wordt toegekend aan het project ‘Combinatieteelt van tarwe en wintererwten: een mogelijkheid om rotaties te diversifiëren voor een duurzame en milieuvriendelijke landbouw’. De combinatieteelt van wintertarwe en winterse eiwitrijke erwten, die samen gezaaid en geoogst worden, leidt tot een innovatief, betrouwbaar en duurzaam gewas met een hoge opbrengst en kwaliteit, een aanzienlijke vermindering van de productiemiddelen, gegarandeerde afzetmogelijkheden en bovenal winstgevend voor de actoren in de sector. “We kunnen optimale prestaties en voedselveiligheid garanderen”, legt wetenschapper Jérôme Pierreux uit. “Dit omdat we minder dan de helft van de stikstofbemesting en gewasbeschermingsmiddelen moeten toedienen die normaal in de zuivere teelt zou gebruikt worden.”

Professionele prijs

De professionele gaat deze editie naar het project ‘IPM optimaliseren: de impactmeter voor neveneffecten op nuttigen in de boomgaard’. Fruittelers hebben nood aan een website die alle betrouwbare gegevens over nuttige organismen en de neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen op deze nuttigen verzamelt. “Daarom ontwikkelde pcfruit de impactmeter”, legt Dany Bylemans van pcfruit uit. “Een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke tool die de globale impact van het toedienen van een bepaald gewasbeschermingsmiddel op alle relevante nuttigen in de boomgaard weergeeft, rekening houdend met het tijdstip van de toepassing en de nawerking van de middelen.” De impactmeter zal in de loop van 2020 in de bestaande EVA-app (eindelijk vereenvoudigde administratie) geïntegreerd worden.

Docotraatsprijs

De jury koos voor de doctoraatsprijs het onderzoek van Géraldine van Aubel van de Universiteit van Namen voor haar doctoraat ‘Studie van het werkingsmechanisme van COS-OGA, een nieuwe klasse van uitlokker van de aangeboren immuniteit van planten’. Het product bootst de interactie tussen planten en schimmels na en informeert plantencellen over de aanwezigheid van pathogenen. “COS-OGA richt zich niet direct op de ziekteverwekker en veroorzaakt daardoor minder snel weerstand”, legt Géraldine van Aubel uit. “Het heeft vele voordelen voor zowel de geïntegreerde als de biologische landbouw, zoals de afwezigheid van residuen en de wachttijd vóór de oogst.” Het middel FytoSol, gebaseerd op het COS-OGA mechanisme, is in testopstellingen al effectief tegen meeldauw in aardappelen.

Grote uitdagingen

In zijn afsluitende toespraak wees voorzitter Arsène Burny op de impact van het snel veranderende klimaat. “We staan voor uitdagingen zoals we die nog niet eerder zijn tegengekomen”, klinkt het. “We moeten snel zijn om onze planten te beschermen tegen droogte, ziektes,… Volgens mij hindert de strenge Europese regelgeving rond genetische modificatie deze vooruitgang en zal Europa achterop geraken. Het Phytofar Instituut zal echter blijven steun geven aan onderzoekers en land- en tuinbouwers die deze uitdagingen aangaan.”

Bron: VILY

Beeld: Phytofar Instituut

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*