Zuivelcoöperatie Milcobel en de Universiteit Gent lanceerden maandag 3 februari samen een ‘Chair on Dairy Research’. Binnen die leerstoel zal de komende 4 jaar fundamenteel onderzoek gevoerd worden naar de specifieke kenmerken van zuiveleiwitten om zo nieuwe of verbeterde inzichten te verwerven die kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe zuivelproducten.

Milcobel slaat de handen in elkaar met onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, die al enkele decennia geleden de eerste initiatieven rond hoogwaardig zuivelonderzoek opstartte, en tot op vandaag nog steeds actief is in zuivelonderzoek.    

Belang fundamenteel onderzoek is groot

“We hebben er alle belang bij om een zeer sterk kenniscentrum in Vlaanderen uit te bouwen”, vertelt Dirk Ryckaert, voorzitter van Milcobel. “Het is belangrijk om fundamenteel onderzoek naar zuivel een nieuw elan te geven. De wetenschappelijke basisconcepten en inzichten die binnen de leerstoel ontwikkeld worden, kunnen op termijn aanleiding geven tot meer toegepast onderzoek binnen Milcobel, en leiden tot valorisatie voor ons bedrijf, onze klanten en onze partners. Deze samenwerking is een logisch vervolg op een eerder onderzoeksproject met UGent rond mozzarella, wat resulteerde in zeer relevante inzichten. Dat breiden we nu graag uit naar andere domeinen, zoals melkeiwitten, melkpoeders, enzovoort. We zien UGent als een waardevolle kennispartner op lange termijn.”  

Gedrag van melkeiwitten

Het gedrag van melkeiwitten vormt het centraal onderzoeksthema binnen de leerstoel. “We drinken dagelijks melk, maar staan weinig stil bij de complexe samenstelling ervan”, aldus Chak Ming To, coördinator van de leerstoel aan de UGent. “Kleine variaties in het gedrag van melkproteïnen leiden tot een product met heel andere eigenschappen.”  

Samenwerking milcobel

De samenwerking met Milcobel biedt de onderzoekers van de Universiteit Gent een uitstekende opportuniteit om de resultaten op academisch niveau te vertalen naar nieuwe of verbeterde toepassingen in de zuivelindustrie.   “De opdracht van universiteiten is drieledig”, vertelt professor Paul Van der Meeren (UGent). “We bieden hoogstaand onderwijs aan, we doen aan baanbrekend onderzoek, én we willen dat onze kennis zich vertaalt naar praktische toepassingen waar iedereen iets aan heeft. De leerstoel brengt ons onderwijs en onderzoek in contact met de industrie. Een win-winsituatie voor beide partijen.”   

Innovatie als onderdeel van de toekomst

“De focus op innovatie en productiviteitsgroei past ook volledig in de visie van het regeerakkoord van de Vlaamse regering”, weet ook Patricia De Clercq, Secretaris-generaal van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij. “Deze leerstoel getuigt van een langetermijnvisie van Milcobel. Landbouw en bij uitbreiding de volledige keten zijn al jaren doordrongen van innovatie. Achter melk, kaas, yoghurt, roomijs… schuilt heel wat technologie. Het is niet alleen nodig om een topproduct af te leveren, maar ook om het verschil te maken op de markt, zowel nationaal als internationaal.”  

Bron: VILT

Foto U Gent: van links naar rechts: Prof. Paul Van der Meeren (UGent), Dirk Van Gaver (Milcobel Innovation & Technology Director) en prof. Koen Dewettinck (UGent)