Nieuw bedrijf, Netco, moet netwerk van de toekomst gaan beheren

Telenet BV, een 100% indirecte dochteronderneming van Telenet Group Holding NV en Fluvius System Operator CV, hebben een niet-bindende term sheet afgesloten over de evolutie van hun hybride vezelcoaxiale (“HFC”) netwerkinfrastructuur in Vlaanderen. Met de ondertekening van deze niet-bindende term sheet zetten Telenet en Fluvius een verdere stap in de realisatie van het “datanetwerk van de toekomst”, inclusief Fiber to the Home (FttH)-technologie. Het netwerk van de toekomst zal volledig open zijn, ultraperformant, toegankelijk voor bedrijven en gezinnen, zowel in stedelijke als landelijke gebieden, en gebouwd tegen de laagste maatschappelijke kost.

Beide bedrijven zijn van plan een nieuw onafhankelijk infrastructuurbedrijf (“NetCo”) op te richten dat zichzelf financiert, hun bestaande HFC- en glasvezelactiva inbrengt en in de toekomst nieuw te bouwen glasvezelactiva ontwikkelt. NetCo is voornemens een volledig open toegangsnetwerk te exploiteren en zal naar verwachting van meet af aan een hoge bezettingsgraad van het netwerk genieten dankzij de bestaande klantenrelaties van Telenet en het incrementele verkeer dat door partners op groothandelsniveau wordt gegenereerd. Het is de bedoeling dat het een meerpartijenpartnerschap wordt, d.w.z. dat het openstaat voor verdere partnerschappen met zowel strategische als financiële partijen om dit ambitieuze “datanetwerk van de toekomst” te ontwikkelen.

Momenteel exploiteert Telenet een eigen HFC-netwerk in ongeveer twee derde van het Vlaamse grondgebied en in delen van Brussel. Fluvius beschikt momenteel over een eigen HFC-netwerk in het resterende deel (een derde) van Vlaanderen waarop Telenet erfpachtrechten heeft tot 2046 en waarmee Telenet telecomdiensten kan aanbieden aan residentiële en zakelijke klanten op het netwerk van Fluvius en zo heel Vlaanderen en delen van Brussel kan bedienen. Deze best-in-class hogesnelheidsnetwerken zijn nu al toonaangevend in Europa dankzij gerichte proactieve investeringen zoals De Grote Netwerf, waardoor klanten in heel Vlaanderen toegang krijgen tot datadownloadsnelheden tot 1 gigabit per seconde. De afgelopen jaren heeft Telenet in zijn netwerkstrategie al een mix van zowel HFC als glasvezel geïntroduceerd. Om ook toekomstige generaties de beste digitale ervaringen te garanderen, willen zowel Telenet als Fluvius geleidelijk aan meer glasvezel in hun bestaande netwerken introduceren. Concreet zal er meer glasvezel worden ingezet in de last mile, van de straat tot bij de klant, waardoor effectieve Fiber to the Home wordt gerealiseerd.

Het netwerk van de toekomst

Telenet en Fluvius delen de overtuiging dat toegang tot kwalitatieve en snelle dataverbindingen voor iedereen cruciaal is in het Vlaanderen van morgen. De 300 steden en gemeenten in Vlaanderen, allen onrechtstreekse aandeelhouders van Fluvius, beschouwen die toegang als een maatschappelijke noodzaak. Zij staan volledig achter de ambitie van NetCo om het overgrote deel van Vlaanderen van glasvezelconnectiviteit te voorzien. In de rest van het Vlaamse gewest zal een snelle verbinding op basis van coax door de NetCo worden geleverd.

Om ervoor te zorgen dat Vlaanderen de komende decennia een voortrekkersrol blijft spelen op het gebied van connectiviteit, hebben de twee bedrijven een niet-bindende term sheet ondertekend waarin de beginselen van hun toekomstige netwerkstrategie op hoofdlijnen worden uiteengezet. Definitieve juridische overeenkomsten worden verwacht in de lente van volgend jaar. Tot die tijd zullen geen van beide partijen verdere verklaringen over deze samenwerking afleggen.

Om dit “datanetwerk van de toekomst” in Vlaanderen uit te rollen, zijn Telenet en Fluvius van plan een nieuw onafhankelijk infrastructuurbedrijf op te richten dat zichzelf financiert, hun bestaande HFC- en glasvezelactiva inbrengt en in de toekomst nieuw te bouwen glasvezelactiva ontwikkelt. Het is de bedoeling dat NetCo een meerpartijenpartnerschap wordt, d.w.z. dat het openstaat voor verdere partnerschappen met zowel strategische als financiële partijen. NetCo is voornemens een open toegangsnetwerk met niet-discriminerende voorwaarden te exploiteren. Verwacht wordt dat NetCo vanaf het begin een hoge bezettingsgraad van het netwerk zal genieten dankzij de bestaande klantenrelaties van Telenet en het incrementele verkeer dat door partners op groothandelsniveau wordt gegenereerd.

Verwacht wordt dat NetCo de expertise en knowhow van zowel Telenet als Fluvius zal combineren. Gezien het robuuste financiële profiel van NetCo vanaf de voltooiing en de marktambities op lange termijn, zijn de aandeelhouders van NetCo ervan overtuigd dat dit gezamenlijk initiatief veel groeimogelijkheden zal brengen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*