Nederlandse overheid kent DEI+-subsidie toe aan PosHYdon, ’s werelds eerste offshore groene waterstofproductie

An impression of the electrolyzer unit on deck of the Neptune Q13a-A platform


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)subsidie van 3,6 miljoen euro toegekend aan het PosHYdon-project. PosHYdon is het eerste offshore proefproject ter wereld met groene waterstof op een werkend platform. Met deze subsidie kan het consortium alle activiteiten voor dit proefproject opstarten. De rest van het budget zal door de consortiumpartners worden gefinancierd.

PosHYdon Logo

René Peters, commercieel directeur van Gas Technologies TNO en initiatiefnemer van het Noordzee Energie Programma: “PosHYdon is het beste voorbeeld van systeemintegratie op de Noordzee. In veel studies wordt waterstof gezien als de ontbrekende schakel in de energietransitie en wordt veel gediscussieerd over de kansen die het biedt. Maar hier, voor de kust van Scheveningen, zullen de beweringen uitkomen. PosHYdon zal ons veel leren over de volgende beslissingen die moeten worden genomen voor een veilige, grootschalige groene waterstofproductie op zee. De productie van groene waterstof op zee zal de ontwikkeling van grootschalige windmolenparken mogelijk maken. De windenergie wordt dan rechtstreeks omgezet in groene waterstof en kan worden getransporteerd via de bestaande gasinfrastructuur. Offshore-windprojecten kunnen dus sneller worden gerealiseerd tegen veel lagere kosten voor de samenleving. Dus ik ben erg blij dat we nu verder kunnen met PosHYdon.”

Het Q13a-A platform van Neptune Energy

The Q13a-A platform from Neptune Energy

Jacqueline Vaessen, algemeen directeur van Nexstep, het nationale platform voor hergebruik en ontmanteling: “Dit idee is ongeveer twee jaar geleden ontstaan uit een brainstormsessie van de Nexstep-werkgroep. We hebben gebrainstormd over de beste locatie voor dit proefproject en kozen voor de Q13a-A van Neptune Energy, aangezien dit platform al volledig is geëlektrificeerd met groene stroom. Daarna begon de lancering en de zoektocht naar geschikte consortiumpartners. Deze subsidie is de perfecte afsluiting van het grondwerk. Ik ben dan ook ontzettend trots dat PosHYdon nu klaar is voor deze volgende grote stap.”
PosHYdon wil de integratie van drie energiesystemen in de Nederlandse Noordzee valideren: offshore windenergie, offshore gas en offshore waterstof, en zal de installatie omvatten van een waterstofproductie-installatie op het Q13a-A-platform dat door Neptune Energy wordt geëxploiteerd. De Q13a-A is het eerste volledig geëlektrificeerde platform in de Nederlandse Noordzee, gelegen op ongeveer 13 kilometer uit de kust van Scheveningen (Den Haag).

Ervaring opdoen

De door de offshore-windturbines opgewekte elektriciteit zal worden gebruikt om de waterstoffabriek op het Q13a-A-platform aan te drijven, die zeewater omzet in gedemineraliseerd water en vervolgens in waterstof door elektrolyse. Doel van het proefproject is ervaring op te doen met de integratie van offshore-energiesystemen en waterstofproductie in een offshore-omgeving. Bovendien zal in het kader van dit project de efficiëntie van een elektrolyser met een variabele toevoer van offshore-wind worden getest en zullen tegelijkertijd ideeën en kennis over de kosten van de offshore-installatie en de onderhoudskosten beschikbaar komen. De groene waterstof zal worden gemengd met gas en via de bestaande pijpleiding naar de kust worden vervoerd. De 1 MW elektrolyser zal maximaal 400 kilogram groene waterstof per dag produceren.


Consortiumpartners
De volgende partners zijn toegetreden tot het PosHYdon consortium: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, IV-Offshore & Energy en Emerson Automation Solutions. Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA en Eneco hebben zich vorig jaar al bij de groep aangesloten.
Q13a-A platformpartners: Neptune Energy (exploitant en 50%), EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10 %).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*