Nederlandse etiketteringswet bijgestuurd

Etiketten

Met het actieplan Etikettering van  Levensmiddelen 2020 heeft het Ministerie van VWS plannen gepubliceerd voor de periode 2020 – 2024. Een belangrijk uitgangspunt van het actieplan is dat consumenten juist en eerlijk worden geïnformeerd over de voedingsmiddelen. Naast de evaluatie van het vorige actieplan uit 2016, zijn er acties vermeld op het vlak van consumentenvoorlichting, wetgeving, naleving en handhaving.

Hieronder volgt  een aantal komende wijzigingen dat van invloed kan zijn op je etiketten:

  • Voor consumenten is het verschil tussen THT en TGT (De datum van minimale houdbaarheid (THT) of de uiterste verbruiksdatum (TGT) datum onduidelijk. In plannen voor het aanpassen van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen is opgenomen dat de TGT datum voor alle bederfelijke levensmiddelen van toepassing gaat zijn. Een publiekscampagne zal de betekenis van THT en TGT onder de aandacht brengen van consumenten.
  • Nederland gaat meedoen aan Nutri-Score. Dit systeem moet het voor consumenten makkelijker maken gezonde(re) voeding te kiezen en wordt opgenomen in het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. Nutri-Score zal niet verplicht worden gesteld. Pas na aanpassingen in 2021, waarmee het beter moet gaan aansluiten op de Nederlandse voedingsrichtlijn, wordt het ingevoerd.
  • Om misleidende etikettering zoveel mogelijk te voorkomen, plaatst de NVWA op haar website een overzicht van etiketteringen die sowieso beschouwd worden als misleiding. Deze lijst is uiteraard nooit volledig, maar kan een hulpmiddel zijn voor producenten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*