Mondelēz International breidt programma tegen ontbossing uit in de cacao-telende regio’s

Vrijdag 8 maart 2019

  • Mondelēz International voert haar acties binnen het Cocoa Life-programma op om ontbossing te stoppen
  • De Cocoa Life-actieplannen tegen ontbossing omvatten naast Ghana en Ivoorkust ook Indonesië
  • Door gebruik te maken van satelliettechnologie wil Mondelēz International tegen eind 2019 100% van haar plantages van het Cocoa Life-programma in kaart brengen en monitoren

Mondelēz International publiceert deze week ambitieuze, toonaangevende en concrete actieplannen om de bossen in de cacaoteeltgebieden te beschermen en te herstellen. Het doel is om een duurzame toekomst te verzekeren voor cacao door plantages beter bestand te maken tegen de klimaatverandering. De plannen omvatten zowel de twee grootste cacaomarkten van het bedrijf, Ghana en Ivoorkust, als de derde grootste, Indonesië.

Concrete engagementen om ontbossing tegen te gaan

Als stichtend lid van het Cocoa and Forests Initiative (CFI) sluiten de actieplannen van Mondelēz International aan bij de drie aandachtsgebieden van het CFI, namelijk bosbescherming en -herstelduurzame productie en bestaansmiddelen van boeren en sociale integratie en betrokkenheid van de gemeenschap. De actieplannen omvatten de volgende engagementen:

  • Mondelēz International is een van de eerste chocoladefabrikanten die zich ertoe verbindt om in 2019 de volle 100% van de cacaoplantages binnen haar Cocoa Life-programma in kaart te brengen in de belangrijkste landen van herkomst om ervoor te zorgen dat boeren niet actief zijn in beboste gebieden. We hebben al 70% van deze plantages in kaart gebracht met behulp van Global Forest Watch om het risico van boomverlies te beoordelen.
  • Wij zijn de eerste organisatie die in de context van cacaoteelt betalingen voor milieudiensten (PES-akkoorden) introduceert. Daarmee moedigen we boeren en gemeenschappen aan om bossen te beschermen en te herstellen. We streven ernaar om tegen 2022 akkoorden te hebben met 33.000 boeren.
  • We beseffen dat ontbossing niet alleen door cacaoboeren kan worden aangepakt en daarom betrekken we de hele gemeenschap. Tegen 2022 zullen dankzij Cocoa Life bijna 1.300 cacaogemeenschappen beschikken over actieve bosherstel- en beschermingsprogramma’s.

Onze plannen om ontbossing in cacao te bestrijden, omvatten een engagement om tegen eind 2019 100% van de plantages in kaart te brengen die het Cocoa Life programma van Mondelēz International bevoorraden“, zegt Cedric van Cutsem, Associate Director Operations bij Cocoa Life. “Door plantages in kaart te brengen en te monitoren krijgen we een beter inzicht in de behoeften van boeren, zodat we effectieve verandering kunnen stimuleren. Daarnaast bevatten onze plannen financiële incentives die boeren en gemeenschappen zullen aanmoedigen om bosgebieden te beschermen en te vernieuwen.”

Pioniersrol van Cocoa Life wordt bevestigd

Ons engagement voor duurzaam geproduceerde cacao past volledig binnen de algemene doelstelling van het bedrijf (snacking made right) om mensen de kans te geven om op een juiste manier te snacken. Als een van de grootste chocoladefabrikanten ter wereld zetten we onze schaalgrootte al vele jaren in om veranderingen in de cacaotoeleveringsketen aan te sturen. Zo lanceerden we ons Cocoa Life-programma in 2012, een investering van $ 400 miljoen over een periode van 10 jaar, met als doel om meer dan 200.000 boeren in zes landen te bereiken.

In 2015 was Mondelēz International het eerste bedrijf dat het probleem van de ontbossing in de cacao-industrie op de agenda heeft gezet tijdens de COP21-top in Parijs en de eerste chocoladefabrikant die samenwerkingsovereenkomsten (MoU’s) ondertekende met de regeringen van Ghana en Ivoorkust.

Mondelēz International is een belangrijke partner in het Cocoa & Forests Initiative in Ivoorkust. Hun actieplan is volledig in overeenstemming met de strategie van behoud, herstel en uitbreiding die de regering in januari 2019 heeft aangenomen“, aldus Alain-Richard Donwahi, minister van Bossen en Watervoorraden van Ivoorkust. “Ik ben onder de indruk van hun voortdurende inzet voor de bescherming en het herstel van de bossen, zoals ook blijkt uit dit actieplan. Samen hopen we een dynamische en solide cacaotoeleveringsketen te creëren en tegelijkertijd de bestaansmiddelen van de boeren en hun gemeenschappen te veranderen.”

David McLaughlin, Senior Advisor Strategy bij Conservation International en Cocoa Life-adviseur is erkentelijk: “Mondelēz International neemt al vele jaren het voortouw in het behoud van natuurlijke hulpbronnen als sleutel tot het verzekeren van duurzame bestaansmiddelen. Ze geloven ook in de noodzaak van actieve gemeenschapsparticipatie om lokale natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Landschapsherstel zal immers een essentieel element zijn in de aanpak van de klimaatverandering en onze hoop is dat anderen het voorbeeld van Mondelēz International zullen volgen“.

Klik hier voor meer informatie en details over onze Cocoa Life actieplannen tegen ontbossing. De World Cocoa Foundation heeft eveneens de gezamenlijke actieplannen van de sector gepubliceerd. Die laatste zijn hier te raadplegen.

Over Cocoa Life

Cocoa Life is het wereldwijde duurzaamheidsprogramma voor cacao van Mondelēz International. Cocoa Life zet zich reeds in om bossen te beschermen en te herstellen en om boeren aan te moedigen om productiever te zijn door innovatieve landbouwtechnieken toe te passen. Tot nu toe heeft Cocoa Life meer dan 115.000 boeren opgeleid in goede landbouwpraktijken en meer dan 1,2 miljoen niet-cacaobomen geplant op cacaoplantages – schaduwbomen die essentieel zijn voor de bescherming van de cacaogewassen.

Over het Cocoa & Forests Initiative

Mondelēz International is een van de oprichters van het Cocoa & Forest Iniative (CFI): een publiek-privaat partnerschap dat in 2017 werd opgericht om een einde te maken aan de ontbossing en het herstel en de bescherming van bossen in de cacaotoeleveringsketen te bevorderen. De regeringen van Ivoorkust en Ghana en 31 toonaangevende cacao- en chocoladebedrijven, die goed zijn voor 85% van het cacaoverbruik in de wereld, ondertekenden het actiekader van het CFI en kwamen overeen om actieplannen te publiceren waarin de belangrijkste verplichtingen en doelstellingen voor een ontbossingsvrije en een voor bos ijverende toeleveringsketen worden uiteengezet. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*