Milieucommissie EU stemt in met nieuwe ggo-wet na goedkeuring door landbouwcommissie

In de afgelopen decennia zijn nieuwe genomische technieken ontwikkeld waarmee het genetische materiaal van gewassen kan worden aangepast, zonder de introductie van vreemde genen zoals bij klassieke transgene genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). NGT’s stellen ons in staat om doelgericht het DNA van organismen te bewerken, waardoor vergelijkbare resultaten kunnen ontstaan als bij natuurlijke selectie, kruisbestuiving of spontane mutaties in de natuur. In vergelijking met natuurlijke mutaties verlopen processen met NGT’s echter sneller, waardoor plantenvariëteiten efficiënter en gerichter kunnen worden gecreëerd.

Meer veerkracht voor de lanbouw, minder import van buiten EU

Europa beschouwt ggo’s als een antwoord op de uitdagingen van het klimaat, waarbij NGT’s de veerkracht van de landbouw vergroten en de afhankelijkheid van de EU van de import van landbouwproducten verminderen. In de zomer van 2023 heeft de Europese Commissie voorgesteld om een nieuw wettelijk kader te ontwikkelen dat meer ruimte biedt voor genetische modificatie bij gewassen, met het doel NGT-gewassen apart te reguleren van klassieke ggo’s. Deze herziene wetgeving is volgens de Commissie noodzakelijk voor de voedselzekerheid en het behoud van een gezond milieu.

NGT’s in twee categoriën opgedeeld

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie categoriseert NGT-producten in twee groepen: producten vergelijkbaar met natuurlijk voorkomende planten en NGT-planten met complexere modificaties. De strengere toelatingsprocedures voor NGT-planten in de tweede categorie omvatten verplichte etikettering, terwijl de eerste categorie volstaat met registratie in een centrale database.

Patentverbod

Na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Europese landbouwcommissie heeft ook de milieucommissie haar steun uitgesproken, met een nadrukkelijk pleidooi voor een algeheel patentverbod op NGT’s. Deze maatregel is bedoeld om juridische onzekerheid, hogere kosten en nieuwe afhankelijkheden voor landbouwers en kwekers te voorkomen. Het standpunt wordt gedeeld door milieu- en biolandbouworganisaties, die vrezen voor monopolisering van patenten door enkele grote bedrijven.

Plenaire stemming

Met de goedkeuring van beide commissies zal het Europese Parlement zich in februari buigen over een plenaire stemming. Vervolgens zullen onderhandelingen met de lidstaten plaatsvinden, waarbij de reacties verdeeld zijn, vergelijkbaar met het traditionele debat over genetisch gemodificeerde organismen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*