Milcobel verzekert aanvoer door extra ledenwerving onder melkveehouders

Milcobel, een Belgische zuivelcoöperatie, probeert het afnemende aantal leden tegen te gaan door actiever leden te werven, vooral in Noord-Frankrijk. Ze hebben dit jaar al zeven nieuwe leden in Noord-Frankrijk aangetrokken, wat het totale aantal Franse leveranciers bij Milcobel op 50 brengt. Dit is een strategische zet om de groei van hun mozzarellaproductie te ondersteunen, aangezien ze 100 miljoen liter extra melk nodig hebben. Milcobel wil de tweede productielijn voor mozarella in Langemark uitbreiden of mogelijks een derde lijn opzetten.

“De melkprijs is dit jaar aanzienlijk gedaald, met een reëel uitbetaalde prijs van ongeveer 41,15 euro per 100 liter, vergeleken met 55 euro per hectoliter aan het begin van 2023. Deze prijsdaling baart zorgen bij melkveehouders, omdat de kosten op een hoog niveau blijven liggen, variërend tussen 32 en 36 cent per liter per bedrijf. Hoewel veel bedrijven momenteel nog winstgevend zijn, heerst er ongerustheid in de sector over de rentabiliteit”, aldus Tom Schiettecat, directeur van Milk & Farms bij Milcobel.

Melkprijs blijft dalen

Er is onzekerheid over wanneer de markt zich zal herstellen, aangezien het voorspelde herstel in het vierde kwartaal van het jaar uitblijft. De markt wordt beïnvloed door een verminderde vraag uit China, een belangrijke speler op de wereldmarkt, waar de economie ook niet goed draait. Daarnaast is er een lichte stijging in de zuivelproductie in Europa. Het is momenteel dus moeilijk te zeggen of de bodem van de melkprijsdaling in zicht is.

Productie blijft hoog

De melkaanvoer in België is niet significant gedaald ondanks de dalende melkprijzen. Dit is verrassend omdat je zou verwachten dat boeren minder zouden produceren. In 2022 hebben boeren echter harder gemolken door meer krachtvoeder toe te dienen en geïnvesteerd in robots, waardoor de productie aanzienlijk is gestegen, soms zelfs met meer dan 10 procent ten opzichte van 2021. Hoewel de krachtvoergift genormaliseerd is, blijft de invloed van robotisering merkbaar, met een melkaanvoer die in de zomermaanden nog 1,5 procent hoger lag dan het voorgaande jaar.

Melkveehouders

Het ledenbestand van Milcobel is gedaald van 1.800 leden in 2022 naar 1.700 leden nu, vooral vanwege leden die hun lidmaatschap in 2021 hebben opgezegd. In 2022, toen Milcobel tot de best betalende zuivelbedrijven van Europa behoorde, was het aantal uittredende leden beperkt.

De dalende rentabiliteit in combinatie met de stikstofproblematiek heeft nog geen grote invloed gehad op het aantal boeren dat stopt. Hoewel er vorig jaar een trend was van pensioengerechtigde boeren die hun pensioen uitstelden vanwege de hoge melkprijzen, is er tot nu toe nog geen grote toename in het aantal stoppers. Het investeringsklimaat wordt echter negatief beïnvloed door het stikstofdossier, met veel investeringen die on hold zijn gezet en twijfels bij overnamedossiers. De onzekerheid in de sector heeft invloed op het vertrouwen van boeren in de toekomst.

Toekomst: dalende melkveestapel

Op de langere termijn verwachten de experts dat de melkveestapel in België en omliggende landen zal dalen als gevolg van het landbouwbeleid. Hoewel er op bedrijfsniveau nog ruimte is voor extra productie door middel van management en robotisering, zal er een moment komen waarop de melkproductie zijn maximale niveau bereikt heeft. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de vraag naar melk zal stijgen en het aanbod waarschijnlijk zal afnemen, wat positieve langetermijnverwachtingen schept voor melkveehouders.

Milcobel werft fieldmedewerkers aan

Om de dalende trend van het ledenaantal te keren, heeft Milcobel hun wervingsbeleid geïntensiveerd. Ze hebben extra fieldmedewerkers aangeworven met de focus op ledenwerving en informeren melkveehouders over de ontwikkelingen binnen Milcobel en het Feniks-programma. Dit programma richt zich op kostenreductie en het maximaliseren van de toegevoegde waarde van zuivelproductie, inclusief samenwerkingen zoals die met Arla voor de uitwisseling van hoogwaardige weistromen. Milcobel heeft ook toetredingsvoorwaarden aangepast om het voor jonge boeren aantrekkelijker te maken om lid te worden van de coöperatie.

Doel: 100 miljoen liter extra melk nodig voor productieuitbreiding

Het concrete doel van Milcobel wat betreft ledenwerving is het aantrekken van minimaal 100 miljoen liter extra melk voor hun mozzarellaproductie in Langemark. Ze hebben momenteel twee productielijnen en overwegen de uitbreiding van de tweede lijn of de toevoeging van een derde lijn, afhankelijk van de potentiële vraag. Het aanvoeren van extra melk van nieuwe leden wordt gezien als de beste basis voor deze investering.

Noord-Frankrijk

Hoewel ze inderdaad nieuwe leden hebben verworven in Noord-Frankrijk, benadrukt Milcobel dat hun acquisitie-inspanningen zich uitstrekken over het hele gebied waar ze actief zijn. Ze hebben al jarenlang gewerkt in Noord-Frankrijk, dat dichtbij hun fabriek in Langemark ligt. De uitbreiding met zeven nieuwe leden brengt het totale aantal leden in Noord-Frankrijk op 50. Hoewel er minder concurrentie is van andere zuivelverwerkers, hebben melkveehouders in Frankrijk vaak langetermijncontracten met hun afnemers, wat hen minder flexibel maakt. Milcobel ziet echter veel interesse voor hun afnamegarantie, waarbij de prijssystematiek geldt over het gehele melkvolume.

Milcobel erkent dat de groei in melkaanvoer op een gegeven moment begrensd zal zijn. Ze overwegen alternatieven en zijn vorig jaar begonnen met de ontwikkeling van non-dairy producten, zoals het drogen van inuline uit chicorei. Hoewel deze activiteiten momenteel beperkt zijn, zijn ze voorbereid op een mogelijke krapte in de melkaanvoer en blijven ze vooruitkijken naar de toekomst.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*