Miko tekende in 2019 voor een omzetgroei van 7 % tot 224,6 miljoen euro

De Miko-groep legt zich toe op 2 kernactiviteiten, nl. koffieservice voor de buitenhuismarkt en de productie van kunststofverpakkingen voornamelijk voor de voedingsindustrie. Het koffiesegment zette in 2019 een omzet neer van 122,4 miljoen euro. Dit is 11 % meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 54,5 % in de groepsomzet.

Het Engelse bedrijf “The Office Coffee Company” (OCC) werd in 2018 overgenomen met daaraan gekoppeld een earn out. Deze earn out was gebaseerd op de resultaten in 2019. Vermits het bedrijf in 2019 veel beter presteerde dan verwacht, was de earn out dan ook beduidend hoger dan voorzien.  Volgens IFRS 3 moet dit verschil “per direct” in kost worden genomen en is verrekening op niveau goodwill niet toegelaten. Indien OCC minder goed zou hebben gepresteerd dan voorzien, dan had dit binnen IFRS beschouwd moeten worden als een éénmalige winst. Uiteraard is het goed nieuws dat dit laatste scenario zich niet voor deed.

Ebitda stijgt in koffiesegment

Zonder de éénmalige impact van de earn out van OCC namen de EBIT en EBITDA binnen deze afdeling toe met respectievelijk 16,8 % en 12,9 % (*). Bij nagenoeg alle koffieservicedochters werd straffe koffie geschonken. België maakte een aanzienlijke sprong vooruit. Onder het motto “Uw koffie, onze zorg”, werden een aantal mooie contracten afgesloten. Miko Koffie Service Nederland haalde een kleine overname binnen. Het werd een complexe integratie: “kosten vandaag, opbrengsten in de toekomst”… In Frankrijk werden enkele nieuwe dealers binnen getrokken. En Kaffekompaniet in Zweden legde de laatste hand aan een totale rebranding, en installeerde een kleine lokale en artisanale branderij, die ondertussen volledig operationeel is. 

Miko tekende in 2019 voor een omzetgroei van 7 % tot 224,6 miljoen euro

Ook de overnames in Engeland en Noorwegen, die in 2018 plaats vonden, beïnvloedden de resultaten positief. En de Deense dochteronderneming “Maas”, die Miko in juli 2018 overnam op de vooravond van het faillissement, toont ondertussen, inclusief bijdrage, een positieve EBITDA. Het bedrijf werd gedurende het jaar herdoopt tot “Freehand”.

In de koffieserviceafdeling werd 8,0 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan het leeuwendeel in koffiemachines die bij de klant in huur of bruikleen worden geplaatst.

Kunststofsegment

Het kunststofsegment haalde een omzet van102,2 miljoen euro, een toe-name met 2,6 % tegenover vorig jaar. Het is daarmee goed voor 45,5 % van de totale omzet. Bij vergelijking met 2018 en zonder toepassing van IFRS regel 16, namen de EBIT en EBITDA toe met respectievelijk 1,7 % en 8,4 % (**).

In de Belgische afdeling werd al sinds 2018 geïnvesteerd in een zeer groot project voor het “Home Care” segment, en dit met een voor Miko Pac nieuwe techniek van “inline extrusie”. De extra omzet hiervan werd pas zichtbaar gedurende de tweede jaarhelft van 2019.

Polen

In Polen werd begonnen aan een meerjarenproject om er de site uit te bouwen met een nieuwe productiehal voor thermoforming verpakkingen en een state of the art magazijn. De laatste fase hiervan werd afgerond. Dit totale project, inclusief de 3 bouwfasen, vertegenwoordigde door de jaren heen een investering van 6,5 miljoen euro. Ook werd er de complexe ISCC certificering behaald. Deze laat toe om hernieuwbare biomassa in de fossiele grondstoffenstroom op te nemen, en dit aandeel biomassa vervolgens toe te wijzen aan een specifieke verpakking, een beetje zoals men al jaren doet met groenestroomcertificaten. Groei werd er vooral gerealiseerd in de verkoop van margarinevlootjes.

En hoewel bij halfdochter innoware in Indonesië een grote klant van promoproducten besliste om dit jaar niet te bestellen, werd dit gecompenseerd doordat er ook hier voor de eerste keer een groot margarineproject werd binnengehaald. Tevens zit de verkoop van verpakking voor drink yoghurt er in de lift. De gebouwen werden gedurende 2019 verder afgewerkt met de juiste interne infrastructuur. Innoware beschikt nu over alle industriële voorzieningen die nodig zijn om een gezonde groei waar te maken.

Vooruitzichten

“Over de resultaten van 2019 zijn we tevreden. De impact van COVID-19, dat ondertussen werd uitgeroepen tot pandemie, dwingt evenwel tot voorzichtigheid omdat het meteen een impact zal hebben op onze koffieserviceafdeling die vooral actief is in de horeca en kantoren. Vandaar dat wij voorstellen over het jaar 2019 geen dividend te betalen. Ondertussen zullen wij wel onze activiteiten voortzetten om zo onze rol in de voedingsketen te blijven spelen”, aldus Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep.

OVER DE OVERNAME IN NOORWEGEN

BEDRIJFSWINST 2018

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*