Miko: jaarresultaten 2018 leiden tot hoger dividend voor belegger

De Miko-groep legt zich toe op 2 kernactiviteiten, nl. koffieservice voor de buitenhuismarkt en de productie van kunststofverpakkingen voor de voedings- en health care industrie.

Het koffiesegment zette in 2018 een omzet neer van 110,3 miljoen euro. Dit is 2 % meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 52,6 % in degroepsomzet. De EBITDA daalde met 17,48 %, maar vertoonde na abstractie van een aantal factoren (*) een stijging met 4,1 %.Ook heeft de hete zomer het koffieverbruik aangetast. De investeringen in het koffiesegment bedroegen 21,8 miljoen euro. Het betreft de aankoop van koffiemachines die in bruikleen of huur worden geplaatst, alsook een aantal overnames die in 2018 werden afgerond.

Het kunststofsegment haalde een omzet van 9,6 miljoen euro, een toename met 3 % tegenover vorig jaar. Dit segment is daarmee goedvoor 47,4 % van de totale omzet. De omzetstijging deed zich voornamelijk voor in Polen en Duitsland. De EBITDA van de kunststofverpakkingsafdeling daalde met 3,7 %. In 2018 werd in deze afdeling voor 7,4 miljoen euro geïnvesteerd.

De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om een dividend uit te keren van 1,87 euro bruto per aandeel, of 10 % meer dan vorig jaar.

(*) Deze betreffen éénmalige negatieve factoren in 2018, onder meer wat betreft de overname van Maas Denemarken en de IFRS purchase price allocation inzake overgenomen voorraden, met een éénmalig negatief effect op de ebit en de ebitda van respectievelijk 1,15 en 1,07 mio euro. In 2017 hadden 2 grote contracten in Denemarken een éénmalig postief effect op de ebit en ebitda van respectievelijk 2,1 en 2,2 mio euro. Bovendien zorgde het “zomerakkoord”, waarbij de fiscale aanslagvoet daalt van 33,9% naar 25%, ervoor dat de nettowinst in 2017 éénmalig toenam met 950 Keur.

Belangrijke gebeurtenissen

Binnen het kader van de strategie om verder te groeien in Scandinavië, werden volgende 2 overnames binnen de koffieserviceafdeling afgerond:

– In juli 2018 kondigde Miko de overname aan van het in Denemarken gevestigde koffieservicebedrijf “Maas”. Het bedrijf stond letterlijk aan de vooravond van een faillissement. Miko besloot om samen met het nieuwe management een doorstart te realiseren op basis van een 75/25 eigendomsverhouding. Herstructureringen hebben al geleid tot een personeelsafname van 75 naar 55. Het is de bedoeling om over het jaar 2019 een break-even EBITDA te bereiken.

– In november nam Miko het Noorse “Kaffebryggerriet” over, een koffieserviceoperator die gevestigd is in Oslo en die zich focust op de kantorenmarkt. Het bedrijf zal worden samengevoegd met Miko’s partner “A:KAFFE”. Na deze operatie zal de omzet er om en bij de 7 miljoen euro bedragen.

In augustus werd ook de overname bekend gemaakt van het Britse “The Office Coffee Company”. Het bedrijf draait met 16 medewerkers een omzet van nagenoeg 2 miljoen euro. Deze overname heeft als doel om in het Verenigd Koninkrijk de aanwezigheid in de kantorenmarkt te versterken en dus iets minder afhankelijk te worden van horeca.

Binnen de kunststofverwerkingsafdeling werd gedurende 2018 een groot contract binnengehaald dat  heel wat voorinvesteringen vereiste ten bedrage van 1,2 miljoen euro. Het betreft een nieuwe technologie nl. “inline extrusie”. De extra omzet van dit nieuwe project wordt pas zichtbaar in de tweede jaarhelft van 2019. Tevens werd 750.000 euro geïnvesteerd in een tweede nieuwe techniek nl. “compression moulding”. Deze techniek laat toe om met lagere druk en minder energieverbruik lichtere kunststofdoosjes te spuiten.. 

De raad van bestuur kende in 2018 een aantal wissels. In maart nam Dhr. Flor Joosen de rol van voorzitter van de raad van bestuur op, in opvolging van Dhr. Chris Van Doorslaer die eind 2017 overleed. Dhr. Joosen is onder meer eigenaar van de voedingsgroep Joosen-Luyckx en van kaviaarproducent Aqua Bio. Tevens werd Mevr. Inge Bruynooghe benoemd tot bestuurder. Mevr. Bruynooghe bouwde een succesvolle internationale carrière op bij Philips, en zetelt ook in de raad van bestuur van “Flanders Make” en van “Open Manufacturing Campus” Turnhout.

Vooruitzichten

Ongetwijfeld zullen de overnames, het grote contract en de investeringen in nieuwe techniek in de kunststofverwerkingsafdeling, de resultaten van 2019 een duw in de rug geven.  Het effect van de Brexit daarentegen, blijft een beetje “koffiedik” kijken.

“Als blijk van ons vertrouwen in de toekomst wordt ook voor 2018 een dividendverhoging van 10% voorgesteld, een dubbelcijferige dividendgroei die wij al vele jaren verwezenlijken.  Ook onze gebudgetteerde investeringen ten bedrage van 19,3 miljoen euro bevestigen dit.”, aldus Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep.

OVER MIKO

Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice en sinds een 45-tal jaren in kunststofverpakkingen, en werd in 1998 geïntroduceerd op Euronext Brussel. Miko volgt een “tweepijlerstrategie” waarbij de kernactiviteiten – koffieservice en kunststofverpakkingen – nagenoeg zelfstandige entiteiten zijn met elk hun eigen management, zodat beide activiteiten een eigen groeipad kunnen volgen. De groep haalde in 2018 een omzet van 210 miljoen euro, waarvan 53 % in het koffiesegment en 47 % in het kunststofsegment. Miko is een internationale groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, Indonesië en Australië.

  • Miko verhoogt het dividend met 10 %.
  • Miko tekende in 2018 voor een omzetgroei van 2,5 % tot 209,9 miljoen euro.
  • Zonder éénmalige factoren nam de EBIT toe met 5,7 %, hield de EBITDA stand en steeg de nettowinst met 8,42 %. (*)
  • Niet gecorrigeerd met éénmalige factoren daalden de EBIT, de EBITDA en de nettowinst met respectievelijk 15,4 %, 11,8 % en 18 %.
  • Met een net debt/EBITDA ratio van 1,33 bevestigt Miko zijn gezonde financiële toestand.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*