Miko: goede halfjaarlijkse resultaten 2019

De evolutie van de resultaten wordt beïnvloed door de nieuwe IFRS 16 regel, waarbij  vanaf 1 januari 2019 ook alle operationele leases, waaronder huren vallen, moeten opgenomen worden op de balans. Zonder deze regel zouden de EBIT, EBITDA en nettowinst gegroeid zijn met respectievelijk 4,5 % en 8,8 % en 8,2 %.

De Miko-groep legt zich toe op twee kernactiviteiten, nl. koffieservice voor de buitenhuismarkt en de productie van kunststofverpakkingen voor de voedings- en home-care industrie.

Miko tekende in de eerste jaarhelft van 2019 voor een omzetgroei van 6,5 % tot 114,5 miljoen euro.

De EBIT en EBITDA namen toe met respectievelijk 5,7 % en 23,4 % tot 8,4 en 17 miljoen euro.

De nettowinst klokte af op 5,6 miljoen euro, een stijging met 6,7 %.

Koffieservice

De koffieserviceafdeling legde een stijging van de omzet neer van 18 %. De EBIT en EBITDA namen toe met respectievelijk 33,7 % en 55 %. Vooral de koffieservicebedrijven in Frankrijk, België en Nederland kenden een goede eerste jaarhelft. In 2018 vonden enkele overnames plaats, met name in Engeland en Noorwegen, die ook de resultaten gunstig beïnvloedden. De Deense dochteronderneming “Maas”, die Miko in juli vorig jaar overnam op de vooravond van het faillissement, toont nog steeds een negatieve EBITDA. De doelstelling om er over het hele jaar 2019 een break-even EBITDA te bereiken, blijft evenwel staan. Het bedrijf werd ondertussen herdoopt tot “Freehand”. In de koffieserviceafdeling werd 3 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan het leeuwendeel in koffiemachines die bij de klant in huur of bruikleen worden geplaatst.

Kunststofverwerking

Bij de kunststofverwerkingsafdeling vertoonden de omzet, EBIT en EBITDA een daling van respectievelijk 4,4 %, 12,5 % en 4,7%. Deze evolutie heeft vooral te maken met éénmalige kosten die gemaakt werden om een nieuw groot project op te starten. De bijdrage van dit project wordt pas in de tweede jaarhelft zichtbaar. Daarnaast koos een klant van promoproducten in Indonesië er voor om dit jaar niet te bestellen. In de kunststofverwerkingsafdeling werd 8,4 miljoen euro geïnvesteerd, zowel om de gebouwen bij de Poolse vestiging uit te breiden, alsook om nieuwe productiemachines te verwerven.

Raad van bestuur

Gedurende 2019 wijzigde de samenstelling van de Raad van Bestuur van Miko. Dhr. Bart Wauters, Professor in de Rechten, volgde Dhr. Flor Joosen op als voorzitter, en Mevr. Inge Demeyere, Managing Director Chocolate Europe at Cargill cocoa and chocolate division, stapte als bestuurder in de voetsporen van Mevr. Sabine Sagaert.

 Vooruitzichten

“Over de resultaten in de eerste jaarhelft mogen wij zeer tevreden zijn. Hoewel een groot project binnen de kunststofverwerkingsafdeling langzaam op gang kwam, maken we als groep een mooie sprong vooruit, zowel in omzet als in resultaat. Wat de tweede jaarhelft zal brengen blijft uiteraard onzeker. Hoe zullen geopolitieke krachten, zoals Brexit, handelsoorlog en regeringsvorming onze economie beïnvloeden? Bij “business as usual” kijken we evenwel de toekomst met vertrouwen tegemoet.”, aldus Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep.

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*