Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderen

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft na 4 jaar intensief onderzoek op de klimaateffecten vanwege het melkvee mooi nieuws: “We zijn technisch en op een haalbare wijze in staat om de melk in Vlaanderen flink klimaatvriendelijker te laten produceren door de koe.”

Vandaag kan melk in Vlaanderen drastisch klimaatvriendelijker worden geproduceerd,  als de nieuwste producten en strategieën uit het wetenschappelijk onderzoek zouden worden uitgerold in de praktijk.
Het ILVO-team klimaat & landbouw is er de afgelopen 4 jaar in geslaagd om de methaanuitstoot per liter melk met minstens één derde te verminderen, tijdens een hele reeks proeven in de eigen proefstal. Dat is een opmerkelijk en hoopgevend resultaat.
Het Instituut voor Landbouw,- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zet de jongste jaren zeer sterk in op mogelijke, haalbare klimaatmaatregelen voor de landbouwsector. Met een duidelijk accent op methaan, een broeikasgas dat door herkauwers (koeien, schapen, geiten) tijdens het herkauwen wordt uitgestoten.
ILVO onderzocht in de melkveehouderij drie denkpistes: een andere samenstelling van het voederrantsoen, de beïnvloeding van de methaanproductie door de pensflora door additieven en een klimaatgunstiger bedrijfsmanagement.
‘In elk van deze strategieën is er al klimaatwinst geboekt. De combinatie is nog niet uitgetest, maar zeker wel realistisch én ze staat gepland in verder onderzoek.’ zegt Sam De Campeneere, coördinator ILVO-Expertisecentrum Landbouw & Klimaat.

Bewezen verminderingsstrategieën

Waarom “één derde”? Correcte berekening gebeurt stapsgewijs

ILVO komt aan één derde na volgende redenering: Gesteld dat de totale uitstoot op een bedrijf VOOR het invoeren van de drie maatregelen gelijk staat met 100 eenheden. Dan daalt die uitstoot  door een klimaatgunstiger management met 11 eenheden tot 89.  De andere twee reductiestrategieën (additief en beter rantsoen) beperken we tot dat  deel van de kudde dat melk geeft – ongeveer 70% – omdat de ILVO-proeven enkel gebeurden met lacterende koeien.  70% van 89 is 62. Op die 62 reduceren we eerst door het aangepast rantsoen: 15% van 62 is 10,5. Ten slotte berekenen we het effect van het additief op de resterende eenheden: 25% van 52,5 is 13%. Conclusie: de vandaag theoretisch haalbare vermindering van methaan van een gewone Vlaamse melkveekudde is  11 + 10,5 + 13 = 34,5%. En dat bij een gelijk blijvende hoeveelheid geproduceerde melk en zonder dat de effecten afnemen in de tijd.This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*