Mars Belgium schakelt over op een groene vloot

Mars Inc. levert een serieuze bijdrage aan het bereiken van het Klimaatverdrag van Parijs van 2015. Mars Belgium is ambitieus en wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid. Enerzijds door zich nog flexibeler op te stellen onder meer door te telewerken, en anderzijds door de overgang naar een ‘groene vloot’ te versnellen via de integratie van hybride en oplaadbare elektrische wagens.

Na een testproject met elektrische auto’s in 2018 is de implementatie van de nieuwe “groene vloot” nu een feit. De in 2018 vastgestelde doelstelling zal in 2020 worden bereikt: Tegen het einde van dit jaar zal bijna 25% van de vloot zijn aangepast. Tegen het einde van dit jaar zal bijna 25% van het wagenpark groener zijn. Eind 2023 zal het minstens de helft zijn. In eerste instantie zullen het vooral de kantoormedewerkers zijn die in de schijnwerpers staan, later zullen het vooral de verkopers en andere medewerkers zijn die zich vaak voor hun werk moeten verplaatsen.

De CO2-uitstoot is met bijna 40% verminderd

De belangrijkste reden voor deze radicale, bijna voor de hand liggende verandering is de aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. De eerste golf medewerkers die gezamenlijk overstapten op een PHEV (plug-in hybride) of EV (elektrisch voertuig) leidde direct tot een sterke vermindering van de CO2-uitstoot voor het gehele wagenpark met bijna 40%. Als we alleen kijken naar de auto’s die in 2020 expliciet worden vervangen, bedraagt de reductie zelfs 78%.

Pierre Camé, CEO van Mars Belgium: “Mars Belgium wil niet wachten, maar wil voorop lopen bij de omschakeling naar (deels) elektrische auto’s. Alle lokale beslissingen worden genomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Bovendien zijn de medewerkers van Mars erg enthousiast om bij te dragen aan deze visie. Duurzaamheid op lange termijn is niet alleen een onderdeel van onze bedrijfsstrategie, maar een doel waar al onze medewerkers zich volledig voor inzetten.

Inclusief infrastructuur

Een van de meest pijnlijke punten van het proefproject van 2018 was het gebrek aan ondersteunende infrastructuur. Dit betekende dat het laden van de wagens soms veel inspanning vergde, wat tot uiting kwam in het gebruikscomfort van de testers. Om deze situatie te verhelpen en zo onafhankelijker te worden van externe laadfaciliteiten, biedt Mars haar medewerkers verschillende mogelijkheden:

Alle medewerkers, en ook als bezoekers dat wensen, kunnen die gebruik maken van de 20 laadstations die recentelijk op de bedrijfsparkeerplaats zijn geïnstalleerd. PHEV-bestuurders kunnen kiezen voor ‘shared charging’ als ze thuis willen worden opgeladen. EV-bestuurders hebben de mogelijkheid om een thuislaadstation te installeren dat door Mars wordt aangeboden.

65% groenvoorziening

Voortaan kunnen de medewerkers van Mars Belgium kiezen uit een reeks huurauto’s, waarvan 65% PHEV- en EV-modellen. Hiervoor werkt Mars samen met een aantal specifieke fabrikanten: Audi, BMW, Peugeot, Skoda, Volkswagen en Volvo.

De overige 35% van het assortiment bestaat uit modellen met zorgvuldig geselecteerde dieselmotoren. Het aanbod wordt jaarlijks herzien op basis van de vraag en uiteraard met een gunstige invloed op het milieu.

Onderdeel van een breder plan

De overgang naar een groenere vloot maakt deel uit van een breder globaal actieplan.

In september 2018 lanceerde Mars onder de naam “Sustainable in a Generation” het eerste wereldwijde rapport over zijn duurzaamheidsverbintenissen. Het plan heeft drie hoofdpijlers:

  • Een gezonde planeet
  • Een welvarend volk – Groeiende menselijke welvaart
  • Het voeden van het welzijn – het bevorderen van het welzijn

In de pijler “Gezonde Planeet” ligt de nadruk op klimaatbescherming naast water- en bodembeheer. Mars streeft er wereldwijd naar om tegen 2040 100% van de CO2-uitstoot van haar activiteiten te elimineren. In de afgelopen jaren hebben deze ambities geleid tot vele omzettingen, zowel lokaal als internationaal. Op lokaal niveau draaien bijvoorbeeld de verkoopafdeling in Sint-Stevens-Woluwe en de Uncle Ben’s®-fabriek in Olen al jaren op 100% groene en hernieuwbare energie.

Mars Belgium heeft ook al tal van maatregelen genomen om zijn ecologische voetafdruk op het gebied van de grondstoffenvoorziening en de hele toeleveringsketen te verkleinen.

Voor meer informatie over het programma ‘Sustainable in a Generation’ kunt u terecht op https://bel.mars.com/sustainability-plan.

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*