Een overzicht

Logistiek is zeer belangrijk in de levensmiddelenindustrie

Voedselverlies vermijden dankzij betere logistiek

De Europese Commissie neemt het probleem van voedselverlies ernstig en wil het tegen 2030 halveren. Volgens VIL, het Vlaams Instituut voor Logistiek, doen Vlaamse bedrijven er goed aan te anticiperen op strengere wetgeving daaromtrent. Het project ‘Fresh Food Logistics’ was hiertoe een aanzet.

Er gaat nog te veel voeding verloren. VIL, het Vlaams Instituut voor de Logistiek, bracht in project ‘Fresh Food Logistics’ de knelpunten in kaart en werkte samen met elf deelnemende bedrijven oplossingsrichtingen uit. 26 juni 2018 deelden ze tijdens een slotevent de projectresultaten met het publiek. De belangrijkste knelpunten bleken silodenken, forecasting en het steeds uitgebreidere assortiment in de winkels.

Minder voedselverlies dankzij betere logistiek